İGİAD: 2021 için İstanbul'da insani geçim ücreti 4 bin 134 lira

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) araştırmasına göre, İstanbul'da ortalama büyüklükte bir ailenin insani şartlarda aylık geçimini sağlayabilmesi için asgari İnsani Geçim Ücreti (İGÜ), 2021 yılı için 4 bin 134 lira oldu.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İGİAD, 2021 yılı için belirlenen İGÜ'yü düzenlediği çevrim içi basın toplantısıyla duyurdu. İGİAD İGÜ Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında yaptığı bir araştırma ile Türkiye'de farklı bölgelerdeki ailelerin geçinebilmesi için gerekli olan insani geçim ücret seviyesini tespit ediyor. 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapılan araştırma, bir ailenin gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri gibi harcamalarını içeriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından üretilen veriler kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, işverenlerin İstanbul'daki bir iş görene ailesini geçindirebilmesi için aylık toplam 4 bin 134 lira (prim, ikramiye, yardım ve benzeri yan ödemeler dahil) ödemesi gerekiyor.

Tespit edilen İGÜ rakamı; SGK, vergi ve devlet tarafından karşılanan eğitim giderlerini içermiyor. İGİAD, bu rakamı, iş görene verilmesi gereken insani geçim ücreti tutarı olarak işverenlere tavsiye ediyor. Her bölge için farklı ücretlerin belirlendiği çalışmada, Türkiye ortalaması fiyatlarla hesaplanan İGÜ ise 3 bin 285 lira olarak belirlendi.

Derneğin 2004 yılından beri "Asgari Geçim Ücreti (AGÜ)" ismiyle İstanbul için yaptığı çalışma 2014 itibarıyla İGÜ olarak revize edilerek hesaplamada daha ileri yöntemlerin kullanılmasına geçildi. İGÜ, TÜİK İstatistiki Bölge Sınıflaması'nda yer alan 12 farklı bölge için yapılıyor.

"İGÜ işletmelere maliyet artışı getirmez, verimliliği artırır"

Toplantıda konuşan İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, 17 yıldır İGÜ'yü belirlediklerini anımsatarak, "İGİAD, insani geçim ücretinin işletmelerde uygulanması için İGÜ'yü işverenlere, iş dünyasına, kamuoyuna tavsiye ve teşvik ediyor. Uygulamada işverenlerin daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan Derneğimiz, İGÜ sayesinde iş görenlerin ücretlerinin iyileştirilmesini amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Günümüzde gelir dağılımındaki adaletsizliğin iş görenlerin aleyhine hızla bozulduğunu belirten Karahan, "Dünyamızda krizlerden en fazla etkilenen ve gelir kaybına uğrayan kesim olan iş görenlerin emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücreti, iş görenler için bir lütuf olmayıp hakkın kendilerine teslimidir. İnsanların sahip olduğu temel hak ve hürriyetler kadar çalışanlar açısından onurlu bir yaşam sürdürebilmek için emeklerinin karşılığı olarak almaları gereken insani geçim ücreti de bir haktır." diye konuştu.

Karahan, İGÜ'nün işletmelerde uygulanması halinde gelir dağılımının iyileşmesine, refah seviyesinin artmasına, toplumsal dayanışmanın gelişmesine katkı sağlayacağını ve işletmelere maliyet artışı getirmeyip verimliliği artıracağını söyledi.

İGÜ'nün bireyi değil, 2 çocuklu bir ailenin insanca geçinebileceği aylık insani geçim ücretini esas aldığını ifade eden Karahan, şunları kaydetti: "Tespit Komisyonumuz, Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri'nin TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumunun İstatistiki Bölge Sınıflaması'na dayanarak 12 ayrı bölgeden elde ettiği araştırmadaki sonuçları değerlendirerek 2021 yılı İGÜ'yü belirlemiştir. Bu çalışmada harcamalar üzerinden yapılan hesaplamada bölgesel eşitlemeye de dikkat edilmiştir. Devletin her yıl asgari ücreti belirlerken İGİAD'ın önerdiği İGÜ'yü dikkate alması, ücret üzerinden iş gören ve işverenden alınan vergi yükünün azaltılması ve Türkiye'de bölgesel asgari ücrete geçilmesi önem arz etmektedir."