14 °C

İhraç edilecek kimyasallara kayıt zorunluluğu

İhraç edilecek kimyasallara kayıt zorunluluğu

İhraç edilecek kimyasallara kayıt zorunluluğu

ANKARA - Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, AB'nin yeni kimyasallar mevzuatı REACH çerçevesinde AB ülkelerine kimyasal ürün ihraç eden firmaların, ürünlerini Avrupa Kimyasallar Ajansı'na kaydettirmeleri gerektiğini söyledi. Tüzmen bu konuda, "İhracatçı firmalarımızın AB ülkelerine olan ihracatlarının sekteye uğramaması için, 1 Haziran-1 Aralık 2008 tarihleri arasında mutlaka ihraç edecekleri ürünlerin ön kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor" dedi. Bakan Tüzmen, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda (DTM) konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de son yıllarda en hızlı büyüyen sektörlerden birinin kimya sektörü olduğunu, 2007 yılında 10,4, milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilen sektör için AB'nin, 3 milyar 730 milyon dolara ulaşan ihracatla en büyük pazar durumunda bulunduğuna dikkati çekti. Bugün, bu en büyük pazara yönelik en önemli gündem maddesinin, AB'nin yeni kimyasallar mevzuatı REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals-Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve İzni) olduğunu anlatan Tüzmen, söz konusu tüzükle, AB'de kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatın tek çatı altında toplandığına vurgu yaptı. Tüzüğün sadece AB'ye üye ülkelerin kimya sektörünü etkilemeyeceğini, aynı zamanda AB pazarına yılda 1 tondan fazla ihracat yapan firmaları da etkileyeceğini anlatan Bakan Tüzmen, REACH ile Türkiye'deki ihracatçıların, ihracata konu kimyasal maddelerini Avrupa Kimyasallar Ajansı'na kaydettirmelerinin zorunlu hale geldiğini bildirdi. 2 bin 500 firmayı ilgilendiriyor Geçen yılın sonu itibariyle 2 bin 500 firmanın, AB'ye 1 tonun üzerinde ihracat yaptığını ve bunların 770'inin doğrudan, çok daha fazla firmanın ise dolaylı yönden bu yeni uygulamadan etkileneceğinin öngörüldüğünü belirten Tüzmen, şunları söyledi: "Burada önemli bir hususun önemle üzerinde durmak istiyorum. İhracatçı firmalarımızın AB ülkelerine olan ihracatlarının sekteye uğramaması için, 1 Haziran ile 1 Aralık 2008 tarihleri arasında, 6 aylık sürede mutlaka ihraç edecekleri ürünlerin 'ön kayıt'larını yaptırmaları gerekmekte. Ön kayıt süresinin kaçırılmaması büyük önem arz ediyor. Zira, bu tarihler arasında ön kayıt yaptırmayan firmaların AB ülkelerine olan ihracatları, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren durma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu süreç içerisinde ön kayıt yaptıran firmalar, kayıt için ihracatlarının büyüklüğüne göre 2011'den 2018'e kadar geçiş sürecine hak kazanacaklardır. Aksi takdirde 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren çok zorlu ve masraflı kayıt sürecine tabi olacaklardır." Tüzmen, AB'nin ön kayıt ve kayıt sürecinde sadece AB'de yerleşik gerçek ve tüzel kişileri muhatap aldığını, AB dışındaki üreticileri doğrudan muhatap kabul etmediğini, bu nedenle firmaların kayıt işlemi için doğrudan müracaatlarının mümkün olmadığını da vurguladı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.