İhtisas Serbest Bölgeler mevzuata 'destek'le girdi

Bilişim ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalara istihdam ve kira desteği sağlanmasını öngören düzenleme hayata geçti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Mevcut serbest bölgelerden farklı olarak, Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin faaliyet göstereceği İhtisas Serbest Bölgeleri, dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ‘destekler’ yönünden mevzuata girdi. Bu alanda ilk ihtisas serbest bölge ise 20 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nin statüsü, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak değiştirilmesiyle kurulmuştu.

Resmi Gazete’de yayınlanan İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar uyarınca, ihtisas serbest bölgelerinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, istihdam edilen 10 personele kadar personel başına yıllık 15 bin dolar, kiralanan arazi ve binalar için 75 bin dolara kadar destek sağlanacak. Bu kalemlerde verilecek desteğin oranı toplam harcamanın yüzde 50’sini aşamayacak. Yatırım sırasında taahhüt edilen sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek üzere 10 yıl vadeli ve 10 milyon dolara kadar yatırımların faiz ve kâr payı giderlerinin yüzde 50’si desteklenecek.

Desteklemelere ilişkin kriterler çıkarılacak genelge ile belirlenecek. Ar- Ge yoğunluğu ve ileri teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşü alınacak. 20 Mayıs’ta yayınlanan kararla İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nin statüsü, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak değiştirilmişti.

“Hizmet sektörü ivme kazanıyor”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ar- Ge yoğun, ileri teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara, kira, nitelikli istihdam yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi bir çok istisna sağlanacağını söyledi. Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım aşamasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kâr payı desteği verileceğini belirten Bakan Pekcan, “İhtisas Serbest Bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli işgücü, uygun alt yapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. İhtisas serbest bölgelerinin hedeflediği ilk sektörün bilişim olduğunu ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini kurduklarını hatırlatan Pekcan, “Ülkemizde hizmet sektörlerinin özellikle yazılım ve oyun geliştirme boyutuyla önemli bir ivme kazandığı şu günlerde, sektörde oluşan dinamizmi, İhtisas Serbest Bölgeleri modeli ile daha da ivmelendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.