15 °C

İmalat sanayii, nisanda yüzde 6.3'lük büyüme ile umut verdi

İmalat sanayii, nisanda yüzde 6.3'lük büyüme ile umut verdi

İmalat sanayii, nisanda yüzde 6.3'lük büyüme ile umut verdi

ANKARA - Kredi krizinin yol açtığı global dalgalanmanın Türkiye'de büyümeyi yavaşlatacağı yönünde tartışmalar yapılırken nisan ayı sanayi üretim rakamları umut verdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6.3 artış gösterdi. Sanayiin alt sektörlerine bakıldığında imalat sanayiinde üretim yüzde 6.7, elektrik, gaz ve su sektörü üretimi de yüzde 5.2 artış gösterdi. Tekstil imalatında ise yüzde 15.21 ile dikkat çekici bir azalma yaşandı. İmalat sanayiinde dünya piyasalarında yaşanan talep artışının da etkisi ile kok kömürü rafine edilmemiş petrol ürünleri imalatı yüzde 21'lik bir büyüme yaşadı. Nisan ayında toplam sanayi üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 artış gösterdi. Uzun süredir sanayi üretiminin lokolotifi olan madencilik nisan ayında gerilerken, imalat sanayi bu kez madenciliğin üstünde artış gösterdi ve üretimi yüzde 6.7 arttı. Bu dönemde madencilik üretimi yüzde 1.1 gerilerken, enerji üretimi yüzde 5.2 arttı. Türkiye'nin 24 çeyrektir aralıksız büyümesine önemli katkıda bulunan sanayi üretimi, mart ayındaki yavaşlamanın ardından, nisanda yeniden hareketlendi. Nisan ayında toplam sanayi üretimi yüzde 6.3 artarken, madencilik üretimi uzun bir aradan sonra geriledi. Madencilik sanayi yüzde 1.1 azalarırken, enerji üretimi yüzde 5.2 arttı. Bu dönemde imalat sanayii üretimi ise yüzde 6.7 artış gösterdi. İmalat sanayiinin alt dallarında kok kömürü rafine edilmemiş petrol ürünleri imalatı yüzde 21, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı yüzde 13.2, tütün ürünleri imalatı yüzde 15.6 arttı. Bu dönemde tekstil imalatındaki yüzde 15.21 azalış dikkat çekerken, radyo televizyon haberleşme cihazları imalatı yüzde 24.6, maden kömürü üretimi yüzde 4.5, kimyasal madde imalatı yüzde 2.9 azaldı. Ocak-nisan döneminde toplam sanayi üretimi yüzde 7.0 artarken, 4 aylık üretimde liderlik enerjide oldu. Bu dönemde enerji üretimi yüzde 9.1 artarken, madencilik üretimi yüzde 7.6, imalat sanayii üretimi yüzde 6.5 arttı. Buzdolabı ve TV üretimi geriliyor Seçilmiş sanayi maddeleri üretim rakamlarına göre ise özellikle televizyon ve buzdolabı üretiminde ciddi gerileme gözlendi. Televizyon üretimi yüzde 33.1 azalırken, çamaşır makinesi üretimi yüzde 14.2, buzdolabı üretimi ise yüzde 6.3 azaldı. Bu kategorideki oluklu mukavva üretimi yüzde 74.8, nafta üretimi yüzde 38.0, traktör dış lastiği yüzde 31.2, sentetik iplik üretimi yüzde 23.0 geriledi. Buna karşılık otomotiv sektörünün tüm kalemlerinde üretim yüksek oranda artış gösterdi. Yılın ilk dört ayında otomobil üretimi yüzde 38.1, minibüs üretimi yüzde 43.8, otobüs üretimi yüzde 27 arttı. Ocak-nisan döneminde kamyon üretimi yüzde 12.9 arttı. Eksik kapasite, 20 yılda bir yıllık milli gelir kaybettirdi Türkiye'nin, üretim kapasitesini tam kullanamaması 20 yılda bir yıllık milli gelir tutarında bir kayıp yaşanmasına neden oldu. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Merkez Bankası'nın ortaklaşa hazırladığı 'Türkiye Ekonomisinde Büyüme Dinamikleri Raporu'nda 1988-2007 dönemi genelinde üretim açığının milli gelire oranının ortalama yüzde 3.6, 1988-2001 döneminde yüzde 4.4, 2002-2007 döneminde de yüzde 1.9 olduğuna dikkat çekildi, Türkiye'nin mevcut üretim kapasitesini etkin kullanamadığı, bu yüzden de 20 yıllık dönemde ortalama bir yıllık milli gelire eşit tutarda kayıp yaşadığı belirtildi. Rapora göre, Türkiye ekonomisinin 20 yıldaki yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 4 düzeyinde kaldı. Bunun da üretim kapasitesinin geliştirilmesinde önemli sorunlara işaret ettiği görüldü. Aylar itibarıyla sanayi üretimi (yüzde) 2007 2008 Ocak 15.0 11.4 Şubat 8.1 7.5 Mart 3.7 2.5 Nisan 2.8 6.3 Mayıs 5.9 Haziran 2.9 Temmuz 4.5 Ağustos 6.3 Eylül 2.5 Ekim 8.4 Kasım 8.1 Aralık -1.0 Kaynak:TÜİK Sanayi üretiminde önceki aya göre değişim (yüzde) Nisan Ocak-nisan Toplam sanayi 6.3 6.7 Madencilik -1.1 7.6 İmalat sanayii 6.7 6.5 Enerji 5.2 9.1 Kaynak:TÜİK