18 °C

IMF Başkan Vekili Kato: Koordinasyon anahtar önemde

IMF Başkan Vekili Kato: Koordinasyon anahtar önemde

IMF Başkan Vekili Kato: Koordinasyon anahtar önemde

ANKARA - IMF Başkanvekili Takatoshi Kato, Paris'te "Para Politikasının Finansal Yenilikler ve Küreselleşme Nedeniyle Karşılaştığı Zorluklar" konulu konferansta bir konuşma yaparak yaşanan krizden ilk elde alınması gereken dersleri anlattı. Mali piyasalarda yaşananların, para politikası etkinliklerinin artırılması için, finansal istikrar ve fiyat istikrarı politikaları arasında daha büyük bir entegrasyona gidilmesi zorunluluğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Kato, "Özellikle merkez bankaları ve denetleyiciler arasında daha yüksek düzeyde bir koordinasyon gerekmektedir. Daha gelişkin bir koordinasyon piyasa katılımcılarından, sisteme ilişkin istikrarın değerlendirilmesi için daha fazla bilgi toplanmasını kolaylaştırır" dedi. Finansal politika ve para politikalarında saydamlık ve iletişimin söz konusu değerlendirmelerin kamuoyu ve piyasalara taşınmasını çoğaltıp geliştirebileceğini belirten Takoshi Kato, bildirisinde şu konulara değindi: "Daha derin ve birbiriyle bağlantılı finansal piyasalar, merkez bankaları ve denetimciler arasında daha yüksek düzeyde bir koordinasyonu gerektirir. Gittikçe yandaş bulan bir görüşe göre para piyasalarındaki son karmaşanın kökü son yıllarda kredi disiplininde görülen kaymadır ve en dikkati çekecek şekilde ABD 'subprime mortgage' piyasalarında ve borçla şirket alımlarında görülmüştür. Ödünç verme kalitesindeki bozulmanın uyarı işaretleri, kimi riskli varlıklardan geri çekilmeyi kışkırttı. Kimi düzenli kredi ürünleri için ikincil piyasa yokluğu ve potansiyel kaybın büyüklüğü ve konumuna ilişkin endişeler, kimi büyük para piyasalarında aksamalara yol açtı. Bu arada makroekonomik koşullarda bozulmalar ortaya çıkmış ve mali kurumlar üzerinde ek bir baskı oluşmuştu. Böylece gelecek dönem için kredi genişlemesinde kısıtlılıklar görülmesi olasığı bulunmaktadır. Bize göre, şimdiki durum merkez bankaları için üç temel zorluk ortaya koyuyor: - İlki, özel sektör likiditesini büyütmek ve parasal aktarım mekanizmasını kolaylaştırmak için para piyasalarının işlemesini tamamen restore etmektir. Aralıkta merkez bankaları tarafından para piyasalarına yapılan, daha önce benzeri olmayan ve eşgüdümlü müdahaleler, ana faiz 'spread'lerinde keskin düşüşlere yol açmıştır. - İkincisi; siyasa yapanlar, şimdi tüm dikkatlerini ikinci daha büyük zorluğa odaklamış durumdadırlar: Ekonomik bir çöküşe neden olabilecek bir kredi krizinden sakınmak. Kredinin kökenindeki kuruluşlar olarak bankalar, parasal aktarım için kilit konumdadır. - Üçüncü zorluk bu dönemden dersler çıkarmak ve politikalar oluşturulurken bunları telkin edip uygulamaktır. Son olaylardan çıkarılacak derslerden biri, koordinasyonun anahtar önemde olduğudur. Bugün gözetimin para politikalarının etkinliğini biçimleyebileceğini anlamaya başlıyoruz."