21 °C

İMKB'de, Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları değişti

Sermaye Piyasası Kurulu'nun değişikliğe ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

İMKB'de, Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları değişti

 

ANKARA -  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) değişikliğe ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsanın daha önce Hukuk İşleri Müdürlüğünce yürütülen Disiplin Komitesi raportörlüğünü bundan sonra Hukuk Başmüşavir Yardımcısı yapacak.

Hukuk Başmüşaviri, hukuki konularda Başkana görüş sunmak, gerektiğinde başkan adına ve Başkanın talimatları doğrultusunda Borsayı adli, idari ve diğer ilgili kurumlar nezdinde temsil etmek, SPK ve Borsa mevzuatlarında günün ihtiyaçlarına göre yapılması gerekli yeni düzenleme çalışmalarına destek vermek ve bunlar için Başkana seçenekli görüşler bildirmekle yükümlü ve doğrudan Başkana karşı sorumlu olacak.

Hukuk Başmüşaviri yönetim ve özlük işleri bakımından başkan yardımcısı statüsünde bulunacak.

Doğrudan başkana veya bir başkan yardımcısına veya Hukuk Başmüşavirine bağlı olarak görev yapan Borsanın hizmet birimleri; Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığı, Bilgi Sistemleri Merkezi, Hukuk Müşavirliği ve Müdürlüklerle bunlara bağlı olarak çalışan uzman personel, özel ihtisas personeli, teknik personel ve diğer çalışanlardan oluşacak.

Hukuk Müşavirliği, Borsaca tespit olunacak esaslar çerçevesinde çalışmaları yürütmek, Başkanlığa ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışma yardımı yapmak, görüş bildirmek, Borsaya ilişkin her türlü uyuşmazlığın mercilerinde takibi ve çözümlenmesi amacıyla Borsayı temsil etmek, Başkanlıkça hukuki konularda verilen diğer çalışmaları yürütmekle yükümlü olacak.

Yönetmeliğe göre Risk Yönetim Müdürlüğü, Müdür, Müdür Yardımcısı ile yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı, özel ihtisas personeli ve idari personelden oluşacak.

Kamuyu aydınlatma platformu işletim müdürlüğü

Kamuyu Aydınlatma Platformu İşletim Müdürlüğü, özel durum açıklaması, mali tablo ile diğer bildirim ve duyuruların internet üzerinden çalışan elektronik imza teknolojilerine dayalı bir altyapı olan Kamuyu Aydınlatma Platformunun kullanıcılar tarafından kullanımını sağlayacak.

Kurum ayrıca, söz konusu platforma gönderilmeyip Borsa'ya gelen bildirimlerin elektronik ortamda veya basılı ortamda duyurulmasını sağlamak, Platformun sürekli olarak geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, faaliyet konusuyla ilgili olarak Borsa Başkanlığınca verilen diğer görevleri yürütmekle yükümlü olacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap