"İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi"

TÜRKONFED ve Argüden Yönetişim Akademisi, sürdürülebilir yerel kalkınma için iş dünyasına özel rehber hazırladı. Rehberin tanırımı 2 Haziran Salı günü, saat 11.00'de Zoom uygulaması üzerinden yapılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Argüden Yönetişim Akademisi, iş dünyası ve kamu başta olmak üzere kentlerdeki tüm paydaşların daha etkili iş birlikleri ve ortaklıklar kurmasına katkı sunmak üzere "İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi" hazırladı. İş dünyasının dayanıklı ve rekabetçi olması, sürdürülebilir yerel kalkınma vizyonunun güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin herkes için artmasına katkıda bulunmak üzere bir model ortaya konulan rehber, 2 Haziran 2020 Salı günü, saat 11.00'de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek etkinlik ile tanıtılacak.

DÜNYA Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman'ın katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, iş dünyasının yerel kalkınmadaki rolü masaya yatırılacak.

Kamu-özel sektör ilişkisinde durum tespiti yapıldı

Rehberin hazırlama sürecinde İstanbul, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Konya'da derinlemesine mülakatlar yapıldı. Bu kentlerdeki kalkınma ajansı, büyükşehir belediyesi, il müdürlükleri ile ticaret ve sanayi odalarının temsilcileri başta olmak üzere, çeşitli paydaşlarla yapılan görüşmelerle kent-bölge ölçeğinde kalkınma çabaları ile kamu-özel sektör ilişkisinin mevcut durumu tespit edildi. Elde edilen bulguların da katkısıyla yerel iş dünyasını temsil eden sivil toplum örgütlerine yönelik "Kalkınma ve Rekabetçilik için Yerel Politika Geliştirme Modeli" oluşturuldu. Modelin uygulama yöntemlerinin tüm detaylarıyla yer aldığı rehberde ayrıca, model ile uyumlu örnekler ve kent-bölgelerde gelişim alanlarına yönelik öneriler de sunuluyor.

İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi tanıtım etkinliği aşağıdaki Zoom linki üzerinden takip edilebilir:

İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Rehberi Tanıtım Etkinliği Zoom Bağlantısı