Islahtan dönüşen OSB’ler ’4. Bölge teşviki’ istiyor

Çarpık sanayileşmenin önüne geçilmesi için ’Islah OSB’ ilan edilen ve bu süreci başarı ile tamamlayıp OSB’ye dönüşen sanayi bölgeleri, yeni bir düzenleme daha istiyor....

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2011 yılında Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde Trakya’da kurulan ve ıslahtan dönüşen OSB’lerin sorunları, normal şartlarla kurulan organize sanayi bölgelerine (OSB) göre farklılık gösteriyor. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erdim Noyan, Türkiye genelinde 22’den fazla ıslahtan dönüşen OSB’nin bulunduğuna dikkat çekti. Noyan, “Bu OSB’lerden 11’i Trakya’da 9’u ise Tekirdağ’da faaliyet gösteriyor, geri kalan OSB’ler de Türkiye’nin muhtelif yerlerinde bulunuyor” şeklinde konuştu. Noyan, ıslahtan dönüşen OSB’lerin yüzde 50’sinin Trakya’da bulunduğunun altını çizdi. Normal OSB’lerin kuruluşunda boş arsa üzerinde parselasyon işlemlerinin yapıldığına dikkat çeken Noyan, ıslahtan dönüşen OSB’lerde ise sürecin tam tersine ilerlediğini, tamamlanmış sanayi tesislerindeki sınırların sonradan çizilerek oluşturulduğunu, doluluk oranı yüzde 50 civarında olan bu OSB’lerde yatırımın artması için diğer OSB’lere göre pozitif bir ayrım istediklerini dile getirdi.

“Bir parsel-bir faaliyet kuralı firmaların önünü tıkıyor”

Noyan, ıslahtan dönüşen OSB’lerde bir parselde birden fazla faaliyetin yapılmasından dolayı işyeri açma ve çalışma ruhsat alınamadığı için kapanan firmaların olduğuna işaret ederek, “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek için kanun tek bir parselde sadece bir firmayla faaliyet gösterilmesine izin veriyor. Bölgemizde ise geçmişten gelen bir yapılaşma var. Bu sebeple bazı parsellerde birden fazla faaliyet söz konusu. Ancak ruhsat alamadıkları için bu firmalar kapanıyor. Bu konu Islah OSB’lerde mevzuatsal anlamda yapısal değişikliklerle çözülebilir” değerlendirilmesinde bulundu.

“İnisiyatif OSB yönetimlerine bırakılmalı”

Islah statüsünden gelen birçok OSB’de elektrik dağıtım lisansının bulunmadığının altını çizen Noyan, “Bizim bölgemizde olduğu gibi ıslahtan dönüşen diğer OSB’lerdeki en büyük problemlerden birisi altyapı eksiklikleri. Başta kendi bölgemiz adına değerlendirme yapacak olursak, ıslahtan gelen OSB’lere elektrik ve doğalgaz dağıtımı lisansı verilmediği için bölgede bulunan firmaların üretim maliyetleri daha yüksek” dedi.

“Su kuyuları için imar affı benzeri düzenleme şart”

Buna ilave olarak kendi bölgelerinin suya kapalı bir havzada yer aldığının altını çizen Noyan, “Sanayicilerimiz su temini konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Bölgede su kuyusu açılması yasak, belediyeden su alamıyoruz. OSB’nin de su verme yetkisi yok. Çözüm olarak öncelikle bölgedeki kuyularla ilgili imar affına benzer bir uygulama gündeme getirilebilir. Ayrıca OSB’lerde yapılan arıtma tesisi kapasitesine uygun su tahsisinin OSB yönetimlerinin inisiyatifine bırakılması sorunun aşılmasına katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu

“Teşvik konusunda daha fazla destek talep ediliyor”

Islahtan dönüşen OSB’lerin teşvik kapsamının genişletilmesini talep ettiklerini dile getiren Noyan, “Tekirdağ bölgesinin teşvik kapsamı geçtiğimiz günlerde 2. Bölge’den 1. Bölge’ye yükseltildi. Bu kapsamda OSB’ye yatırım yapan firmaların da teşvik kapsamı 3. Bölge’den 2. Bölge’ye yükseltilerek destekler azaldı. Bu durum OSB’lere ve bölgeye yapılan yatırımları olumsuz yönde etkileyecek” dedi. Islahtan dönüşen OSB’lerin teşvik kapsamının genişletilmesi konusunda talepte bulunduklarını dile getiren Noyan, “Bölgemizde ıslahtan dönüşen OSB’lerin teşvik diliminin 4. Bölge kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. Islahtan gelen OSB’ler teşvik kapsamında diğer OSB’lerden ayrıştırılmalı. Bu yönde bir teşvik mekanizması oluşturulursa yüzde 50’lerde olan doluluk oranları hızla yükselecektir” şeklinde konuştu.

“Vade artırılmalı, sanayici zorda”

Islahtan dönüşen OSB’lere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından altyapı, arıtma tesisi, Marmara Denizi Derin Deşarj Projeleri için verilen üç yıl ödemesiz, 10 yıl geri ödemeli kredi vadesinin artırılmasını talep ettiklerini ifade eden Erdim Noyan şunları söyledi: “Arıtma tesisleri faaliyete alındıktan sonra sanayicilerimiz ödemeye başlayacaktı. Tesisler devreye girmeden sanayicilerimizin üretim yapması çok zor. Bu ortak arıtma tesisleri iki yıldır devreye girmediği için sanayici zor durumda. Bu kapsamda sanayici hem normal arıtma tesisinin ödemesini yapıyor hem de kendi arıtmasının bedelini ödüyor. Burada vade süreleri artırılmalı.”