8 °C

İstanbul Vergi Dairesi, selzedeler için sağlanabilecek kolaylıkları duyurdu

İVDB, zarar gören mükellefler için sağlanabilecek kolaylıkları ve bu kolaylıklardan yararlanmak için yapılması gereken işlemleri duyurdu

İstanbul Vergi Dairesi, selzedeler için sağlanabilecek kolaylıkları duyurdu

 

İSTANBUL - İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İVDB), sel baskınından zarar gören mükellefler için sağlanabilecek kolaylıkları ve bu kolaylıklardan yararlanmak için yapılması gereken işlemleri duyurdu.

İVDB'nin internet sitesindeki duyuruda, kanunların bu tür durumlarda mükelleflere sağladığı hak ve kolaylıklar ile bazı yükümlülükleri mükelleflerle paylaşmakta fayda görüldüğü ifade edilerek, şöyle denildi:

"Sel felaketine uğrayan mükelleflerimiz için beyanname verme süreleri ve bu beyannamelerde beyan edilecek vergi ve diğer mali yükümlülüklerin ödeme sürelerinin, uygun görülmesi halinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek süre kadar uzatılması mümkündür. Bunun için mükelleflerimizin, sel baskını nedeniyle uğradıkları zararı belirten bir dilekçeleri ile birlikte kendi vergi dairelerine başvurmaları ve bu dilekçeye varsa itfaiye raporu, polis tutanağı, fotoğraf ve benzeri belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

Sel felaketi dolayısıyla değerini kaybeden veya değerinde azalma meydana gelen emtia, demirbaş, araç, gereç, taşıt, makine ve benzeri varlıkların defter kayıtlarındaki değerlerinin, uğranılan değer kaybı ölçüsünde düzeltilmesi mümkündür. Bunun için mükelleflerimizin bağlı bulundukları vergi dairelerine dilekçe ile başvurmaları ve bu dilekçeye varsa itfaiye raporu, polis tutanağı, fotoğraf, görüntü kaydı ve benzeri belgeleri eklemeleri gerekmektedir. Vergi dairelerince bu talep ilgili Takdir Komisyonu başkanlıklarına gönderilerek hasar gören varlıkların değerlemesinin yapılması sağlanacaktır.

Sel felaketi dolayısıyla sahip oldukları amortismana tabi iktisadi kıymetleri zarara uğrayan mükelleflerimizin, Maliye Bakanlığının uygun görmesi halinde, bu kıymet için 'fevkalade amortisman' ayırmaları mümkündür. Bunun için mükelleflerimizin bağlı bulundukları vergi dairelerine dilekçe ile başvurmaları ve bu dilekçeye fevkalade amortisman uygulamak istedikleri iktisadi kıymetlerin listesini, varsa itfaiye raporu, polis tutanağı, fotoğraf, görüntü kaydı ve benzeri belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

Sel felaketi dolayısıyla varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerimizin, zarara uğrayan gelir kaynaklarıyla ilgili bulunan vergi borç ve cezalarının, Maliye Bakanlığınca zararla orantılı olmak üzere kısmen veya tamamen terkin edilmesi mümkündür. Bunun için mükelleflerimizin bağlı bulundukları vergi dairelerine dilekçe ile başvurmaları ve bu dilekçeye varsa itfaiye raporu, polis tutanağı, fotoğraf, görüntü kaydı ve benzeri belgeleri eklemeleri gerekmektedir. Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını mahalli idare heyetleri tespit eder."

Sel baskını dolayısıyla yasal defter ve belgeleri zarar gören mükelleflerin en geç 15 gün içinde doğrudan doğruya ilgili asliye ticaret mahkemelerine başvurmaları gerektiği aktarılan açıklamada, mahkemelerden alınacak kararların dilekçe ekinde ilgili vergi dairelerine teslim edilmesi gerektiği duyuruldu.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap