İstanbul’da teşvik teknolojiye bağlandı

Yatırım teşvik kararında ilçe bazında düzenlemelerin yanında, İstanbul için de değişiklik yapıldı. OECD sınıflamasına göre, imalat sanayiinden “orta-yüksek teknoloji” olarak tanımlanan 6 sektöre yönelik İstanbul da teşvik kapsamına alındı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MEHMET KAYA

Yatırım teşvik kararında yapılan değişikliklerde, ilçe bazında düzenlemelerin yanında önemli bir değişiklik de İstanbul için yapıldı. Birinci bölgede yer alan İstanbul’da yatırım teşviklerinde çeşitli kısıtlar bulunuyordu. Son yapılan değişiklikle, OECD sınıflamasına göre orta-yüksek teknolojili bazı sektörler İstanbul için teşvik kapsamına alındı. İlgili karar 21 Ağustos günlü Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Yeni yatırım olmama şartı

Buna göre, 5 milyon TL’den az olmayan ve komple yeni yatırım olmamak ve organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerine yapılmak şartıyla, 24 kodlu kimya sektörü (2423 hariç), 29 kodlu başka yerde sınıflanmayan makine ve teçhizatı, 31 kodlu başka yerde sınıflanmayan elektrikli makine ve teçhizatı, 34 kodlu motorlu kara taşıtları imalatı, 352 kodlu demiryolu ve tramvay lokomotifve vagonları, 359 kodlu başka yerde sınıflanmayan ulaşım araçları imalatı sektörleri İstanbul için teşvik kapsamına alındı. Bu imalat kollarına İstanbul için birinci bölge teşvikinden yararlanabilme imkanı sağlandı. Kararda, “komple yeni yatırım olmama şartı” getirilmesi de dikkat çekti. Böylece kurulmuş olan tesislerin kapasitelerinin ya da niteliklerinin artırılmasına sıcak bakıldığı ancak komple yeni yatırımların başka bölgelerde olmasının istendiği işareti verildi.

Önemli değişiklik

Kararda kapsam değişiklikleri ve ilçe bazında teşvik uygulamasının ilk aşaması olarak sayılabilecek, bulundukları ilin bir alt grubundaki teşviki, OSB içinde yapılması halinde iki alt teşvikini alabilecek düzenleme dikkat çekmişti. Genel olarak teşvik sisteminde mevcut yapıdan gerileme ya da azalmaya yol açacak bir hüküm bulunmuyor.

Kararda, İstanbul detayı da önemli değişikliklerden biri oldu. OECD sınıflamasına göre orta yüksek olarak sınıflanan imalat sanayiinden 6 adet imalat sanayii sektörü İstanbul için teşvik kapsamına alındı. Teşvik grubu olarak ise 1. bölge teşvikleri uygulanması hükme bağlandı. Ancak bu sektörde komple yeni yatırımın teşvik edilmeyeceği hükmü getirildi. Diğer şartlar ise yatırımların bir OSB veya endüstri bölgesinde olması ve 5 milyon TL üzerinde bulunması şartı konuldu.

Yazılım ve bilişim teşvikleri

Kararla getirilen diğer düzenlemeler arasında yazılım ve bilişim ürünleri teşvikinin kapsama alınması oldu. Ancak burada da yatırım yeri şartı gerçekleştirilerek İhtisas Serbest Bölgelerinde yapılması şartı arandı. Mevcut yazılım yatırımlarının önemli bir kısmı teknokentlerde bulunuyor. Yatırımların bina-inşaat harcamalarının KDV iadesi tarih aralığına 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2021 tarihleri de eklendi. Yine bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında üretime yönelik 15 puanlık ilave yatırıma katkı oranı için ise 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2022 tarihleri eklendi.

"Yatırım planlarının ertelenmeyeceğini düşünüyorum”

DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Bulut Gümrük Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bulut, makine, elektrikli makine ve cihaz, kimya, otomotiv ve otomotiv yan sanayi gibi önemli sektörlere yönelik yatırımların İstanbul için kısıtlamasının azaltılmasını önemli gördüğünü vurgulayarak, şunları söyledi: “Öncesinde İstanbul ili hariç bu sektörde; 1.2.3.4. bölgede faaliyet gösteren firmalara 4. Bölge destekleri sağlanıyordu. Yeni düzenleme ile OSB veya endüstri bölgelerinde, bu konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere 1. bölgedeki desteklerinden yararlanma imkanı sağlandı. Sonuç olarak hangi sektör olursa olsun bir yatırım planlamanız var ancak erteliyorsanız konuyu bir kez de sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından verilen yatırım teşvik sistemi içinde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Görülecektir ki sunulan teşvikler yatırım planlarınızı öne çekecektir" dedi.

İSTANBUL İÇİN KAPSAMA ALINAN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARAR EK 6 LİSTESİ

24- (2423 hariç) Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı. (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç.)
29- Başka yerde sınıflanmamış makine ve teçhizat imalatı.
31- Başka yerde sınıflanmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı.
34- Motorlu kara taşıtları imalatı.
352- Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonların imalatı.
359- Başka yerde sınıflanmamış ulaşım araçları imalatı.