İstanbul’daki KOBİ’lerin yüzde 83’ü depremi risk olarak görmüyor!

Marmara Depremi’nin 20’nci yılı nedeniyle gerçekleştirilen “KOBİ’lerde Afet Direnci Araştırması” sonuçları açıklandı. 400 KOBİ’nin yanıtladığı araştırmada, İstanbul’daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 83’ünün depremi risk olarak görmediği ortaya çıktı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

UPS Vakfı tarafından desteklenen araştırmada, İstanbul’daki KOBİ’lerin yüzde 83’ünün depremi bir risk olarak algılamadığını ortaya çıktı.

“KOBİ’lerde Afet Direnci Araştırması” UPS Vakfı desteğiyle UPS adına IDEMA Uluslararası Kalkınma Ajansı gözetiminde Sia Insight ve ESRİ Türkiye tarafından yapıldı. Marmara Depremi’nin 20. yılında mevcut durumu belirlemeyi amaçlayan araştırma, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya’da, 1-99 arası çalışana sahip 400 KOBİ ile yapıldı.

Araştırma çarpıcı sonuçlara ulaştı. KOBİ’lerin yüzde 51’inin herhangi bir yıkıcı afete karşı hazır olmadığı belirlendi. Yine KOBİ’lerin sadece yüzde 24’ünün bir Acil Eylem Planı oluşturduğu ortaya çıktı. Bugünlerde yaşanan depremle bir kez daha deprem riski ile yüz yüze gelen İstanbul’daki KOBİ’lerin yüzde 83’ü depremi bir risk olarak algılamadığını beyan etti.

Araştırmaya katılan KOBİ’lerin yüzde 97’si bugüne kadar sel, deprem veya yangın türünde bir afete uğramadığını bildirdi. Araştırma fay hattı olduğu bilinen illerde yapılmasına karşılık sadece yüzde 9’u fay hattının bilincinde olduğunu belirtti.

İstanbul’da 2019 Ocak-Haziran döneminde 86 fabrika ve 3 bin 619 konut ve fabrika dışı diğer bina yangınları olmasına karşılık, firmaların sadece yüzde 11’i “yangın riski taşıdığını” beyan etti.

Firmaların yüzde 46’sı acil durum ve afete yönelik bir eğitim aldığını belirtti. Buna karşılık, herhangi bir eğitim almayan firmaların yüzde 71’i firmanın doğal afet ya da acil duruma “hazırlıklı” olduğunu söyledi. Firmaların yüzde 59’u hiç tatbikat yapmadığını beyan etti.

KOBİ’ler risklerin farkında değiller

Araştırma raporunda bulgulara yönelik olarak, “Araştırma sonuçları, Türkiye’deki KOBİ’lerin risk algıma düzeyinin çok düşük olduğunu gösteriyor. KOBİ’ler bulundukları coğrafyalardaki risklerin farkında değiller. Türkiye’deki KOBİ’lerin risk algısı afet türlerine göre değişiklik göstermiyor. Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 49’u acil durum ve afetlere hazır olduklarını düşünüyor; ancak bu düşüncelerinin arkadasında rasyonel bir nedensellik yok. İşletmeler acil durumlara karşı hazır olduğunu düşünmesine rağmen eğitim ve tatbikat gibi hazırlıkları hayata geçirme konusunda çok geride kalmaktadır” yorumu yapıldı. Araştırma sonuçlarına yönelik bir değerlendirme yapan UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, “Araştırmanın bize sunduğu vizyon, afet dayanıklılığı ve hazırlığı için acil çözümlere ve etkili iş birliklerine ihtiyaç duyulduğunu ve harekete geçmek için geç kalınmaması gerektiğini gösteriyor” dedi.

Etiketler