İstanbullu ekonomik vaatlere odaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bugün devralacak olan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki önceliği kent yoksulluğu ile mücadele ve yeni istihdam yaratmak olacak... Sergül Keskin'in haberi...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sergül KESKİN

16 milyon nüfusa sahip olan ve Türkiye ekonomisinin %40’ını oluşturan İstanbul’da TÜİK verilerine göre 475 bin hanenin geliri yoksulluk sınırının altında. Yani yaklaşık 2.8 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürüyor. Kentte 15-25 yaş arası toplam 2 milyon 278 bin genç yaşıyor. Kentin ürettiği ekonomik büyüklükten ve yarattığı ranttan kent nüfusunun geniş kesimini oluşturan kadınlar, çocuklar ve gençler yeterince yararlanamıyor. Genç işsizlik oranı %25’lere tırmanmış durumda. Kadınlar türlü nedenlerle istihdama yeterince katılamıyor. Kentte hayat, Türkiye’nin diğer illerine göre daha pahalı. Ulaşım, kira, elektrik, su, doğalgaz ve gıda fiyatlarının yüksekliği, kent yoksulluğunu artırıyor.

Bu tablo İstanbul seçimleri öncesi hem Cumhur İttifakı, hem de Millet İttifakı adaylarının projelerinde ağırlıklı olarak kentte yaşayan insanların yükünü hafifletecek vaatlere ağırlık vermelerine neden olurken, dikkatler şimdi seçimi 806 bin oy farkla kazanan Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı vaatlere çevrildi. Seçim öncesi ‘’İstanbul’da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler” başlığı altında iki ayrı basın toplantısı düzenleyerek proje ve vaatlerini anlatan İmamoğlu, projelerinin odağına yoksulluk ve işsizlikle mücadele ile yaşamı ucuzlatmayı koyduğunu ve önceliği bu konulara vereceğini açıkladı.

Bugün İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra akşam saat 18.30’da görevi vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan devralacak olan Ekrem İmamoğlu, vaatlerini anlatırken “En çok bu şehrin mazlumlarının, ezilenlerinin, yoksul ve yok sayılanlarının yanında olacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde israf düzeninin son bulacağını, kayırmacılık ve verimsizliğin biteceğini, adil, akılcı ve hakça bir yönetim anlayışı ile İstanbul’u ayağa kaldıracak seferberlikleri başlatacaklarını vurgulayan İmamoğlu, tüm projelerin bütçelerini detaylı bir şekilde çalıştıklarını, “Uzun dönemli tasarruf programları ile kalem kalem nasıl kaynak yaratacaklarını belirlediklerini kaydetti.

İmamoğlu’nun önceliği, İstanbullu ailelerin ucuz ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi olacak. Bunun için öncelikle İstanbul çevresi, Trakya ve Marmara Bölgesi için ‘Bölgesel Ölçekte Tarımsal Koruma ve Üretim Planı’ hazırlanarak, İstanbul ve çevresinde yapılan tarımsal üretim verimli hale getirilecek. Tarım toprakları korunacak. Bölgedeki üretici birliklerini ve kooperatifler desteklenecek. ‘Üreticiden Tüketiciye Gıda Zinciri’ oluşturulacak. ‘’İstanbul’da 150 adet kırsal nitelikli mahallede organik tarımı teşvik edilecek. Köy pazarları ile üreticiden tüketiciye doğrudan satış sağlanacak. Kent tarımı desteklenecek.

● 2 adet Tarıma Dayalı OSB kurulacak ‘

’Organize hayvancılık bölgeleri ve tarıma dayalı sanayi desteklenerek, 2 adet ‘Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi’ kurulacak. Böylece İstanbulluların ucuz, sağlıklı et ve süt ürünlerine kavuşmasının önü açılacak. ‘Halk-Süt’ kurularak halka sağlıklı ve ucuz süt temin edilecek. Kurulacak ‘Mahalle Mutfakları’nda vatandaşın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimi sağlanacak.

● Öncelik katma değeri yüksek sektörler

Aynı atılım sanayide ve özellikle yüksek teknolojiye dayalı üretimde de sağlanacak. Verimli yatırımlarla hem ekonomi güçlendirilecek hem istihdamı arttırılacak. Katma değeri yüksek sektörler öncelik olacak. Özellikle ileri düzey teknolojiyle, inovasyona dayalı, Ar-Ge ve bilişim vadileri ile kirletici olmayan sanayiyi destekleyecek, yerel ekonomiyi güçlendirerek, İstanbul’un küresel rekabet gücü artırılacak. ‘’Kartal ve Gaziosmanpaşa’da yapılacak Bilişim ve Üretim Vadileri ile buradaki mevcut sanayi tesisleri inovasyonla desteklenecek, uluslararası düzeyde gelişmesi sağlanacak. Kadıköy’de Yaratıcı Endüstriler Merkezi kurulacak. Esenler Teknokent projesi; bir diğer önemli üretim ve gelişim noktası olacak. İstanbul’a değer katacak, istihdamı arttıracak, gelir düzeyini yükseltecek bütün bu projelerle, İstanbul halkının refahı yükselterek gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılacak.

● 5 yılda 200 bin kişiye istihdam

Türkiye son 30 yılın en yüksek seviyede iş sizlik oranına sahip. 15-24 yaş aralığında her 3 gencin 1’i iş siz. Hedef, İstanbul’da yüzde 15’lere varan toplam işsizlik oranını tek haneye düşürmek. Bu kapsamda açıklanan projelerle genişleyen hizmet ağı sayesinde 25 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturulacak. Kreşler, sağlık merkezleri, mahalle evleri, çözüm merkezleri gibi hizmetlerle hem vatandaşın hayatı kolaylaştırılacak hem de yeni iş imkanları sağlanacak. ‘Bölgesel İstihdam Ofisleri kurulacak. İş arayan ile işveren buluşturulacak. ‘Yaşam Boyu Eğitim’ yaklaşımı ile güncel, talebe uygun, nitelikli meslek eğitimini ücretsiz bir şekilde İstanbul’un her bölgesine yaygınlaştırılacak. İSMEK’ler yaygınlaştırılacak. Gençler için ‘Hızlandırılmış Diploma Programları’ açılacak. İstanbul ‘Kent Enstitüleri’ ile tanıştırılacak. Her ilçede yeni gelişen ekonomilere uygun teknoloji, bilişim ve inovasyon içerikli, sertifikalı eğitimler düzenlenecek. Girişimcilik desteklenecek, İstanbul’da ticaret ve iş hacmi büyütülecek. Kent Enstitüleri, aynı zamanda girişimcilere, ‘start-up’lara ofis imkanı ve finansal destek sağlayan merkezler olacak. ‘İstanbul Tanıtım ve Yatırım Ajansı kurularak, İstanbul’u güvenli bir şekilde yatırım yapılabilir bir merkez haline getirilecek. Yatırımlara finansman olanakları bulunacak. Üretim ekonomisi yeniden canlandırılacak. Tüm taraflarla ‘İstanbul Ekonomik Gelişme Planı hazırlanacak. Tüm bunlarla birlikte, 5 yıl içerisinde, minimum 200 bin kişiye kısa vadede iş imkanı yaratılacak.

● İşsizlik destek paketi

İşsiz gençlerimizin, vatandaşlarımızın diğer destek paketleri ile birlikte bir nebze olsun hayatını kolaylaştırabilecek imkanlar sunan, ‘İşsizlik Destek Paketi’ni göreve geldiğimiz andan itibaren hayata geçireceğiz. Bu paket ile her kişi, kendisine bir iş imkânı sağlanana dek, toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Yoksulluk sınırı altında geliri olan hanelerdeki işsizlerin Genel Sağlık Sigortası katılım payını İBB ödeyecek.

● Kentsel dönüşüm için fon oluşturulacak

İstanbul yarın deprem olacakmış gibi hazırlıklı olunması gereken bir kent. Ekrem İmamoğlu’nun öncelik verdiği konular arasında kentsel dönüşüm çalışmaları da öncelikli yer alıyor. Bu çalışmalar için “Kentsel Dönüşüm Fon”u oluşturulacak. Rant değeri yüksek yerlerdeki dönüşüm çalışmalarından, düşük olan bölgelere kaynak transferi sağlayacak bir fon olacak. Dönüşüme bütüncül bakılacak. Afet riski açısından riskli olan, daha çeperde kalan bölgeler kendi kaderlerine terk edilmeyecek. Riskli yapıların dönüşümü ve yeniden yapılması için KİPTAŞ devreye sokularak 15 bin konut üretilecek. Vatandaşa evi teslim edildikten sonra KİPTAŞ’a kala daireler de “kiralık sosyal konut” olarak değerlendirilecek.

EV KADINLARI EKONOMİK SİSTEME DAHİL EDİLECEK

‘’Ev kadınlarını, evlerinde ya da mahallede oluşturulacak üretim alanlarında, ekonomik bir sistemin içerisine dahil edilecek. Belediyenin hizmet verdiği kreş, mahalle evi, okul kumanyası vb. alanlarda sağlıklı, kaliteli, ev yapımı ürün tedarik edilecek. Ev kadınlarının her türlü gıda üretimlerine satış garantisi sağlayacak, sabit ve online satış imkanları oluşturulacak. Geliştirilecek ‘Kadın Emeği Ofisi’ ile kendi sınırlı imkanlarıyla çalışan, uğraşan tüm kadınlara belediye kapıları da imkanları da sonuna kadar açılacak. İBB, İstanbullu kadınların ilk müşterisi olacak. Böylelikle hanelere aylık düzenli gelir sağlanmış olacak.

5 YILDA YAPILACAK YENİ YATIRIMLAR

● 630 kilometre metro hattı, 11 yeni füniküler hat yapılacak ● Kentte yüzde 8’lerden yüzde 5’lere düşen deniz ulaşımı yeni iskeleler açılarak desteklenecek ve iskeleler raylı sistem ve füniküler hatlarla entegre edilecek ●Şehir içinde kalan TEM gişelerinin kaldırılması için girişimde bulunulacak ●TEM otoyolu toplu taşımayla, MEGABÜS’le güçlendirilecek ve Başakşehir-Sultanbeyli arasında 3 milyon kişi yararlanacak ●Asansörlü otopark sistemleri ile otopark kapasitesini iki katına çıkarılacak, Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık yeni otoparklar yapılacak ●Yeşil alanlarla bütünleşik, toplu ulaşım ile entegre toplam 500 kilometre uzunluğunda bisiklet yollarımız olacak ●15 Yaşam Vadisi ile 20 milyon metrekare yeni yeşil alan kente kazandırılacak ●İstanbul’un kuzeyinde 70 kilometrelik bir yeşil koridor oluşturacak, böylece yeşil alan miktarı 30 milyon metrekareye çıkarılacak ● Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekare olacak ● Çocuk sayısı en yüksek ve en yoksul 150 mahallede 100 çocuk kapasiteli kreşler açılacak ● İleri düzey biyolojik arıtma merkezleriyle Marmara Denizi yüzülebilir, temiz bir deniz haline getirilecek. ● 5 yıl içerisinde musluktan tertemiz su içilebilecek ●Yenilenebilir enerji yatırımları artırılacak ● Atatürk Olimpiyat Stadı, güneş eneji santraline dönüştürülecek ● Beş yıl içerisinde 30 yeni yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu yapılacak ● Mevcut 11 adet Şehir Tiyatrosu’nu, iki kat artırıp 22’ye çıkarılacak ● Kente 15 yeni nüze kazandırılacak ● Tarihi yarımada korunacak ● İstanbul Tarihi Silueti Koruma Planı yapılacak ● İstanbul Metropoliten Bölgesel Planlama Ofisi kurgulanarak imar yolsuzlukları ile İstanbul’a ihanetin önüne geçilecek ● Toplamda 10 bin öğrencinin faydalanabileceği, 500 kişi kapasiteli, 12 kadın ve 8 erkek öğrenci yurdu hayata geçirilecek ● İstanbul’da 1 milyon yabancı, 547 bin Suriyeli göçmen yaşıyor. İBB bünyesinde ‘Mülteciler Birimi’ kurularak kentte yaşayan göçmenlerin nerede, nasıl, hangi koşullarda yaşadığına ilişkin ayrıntılı bir envanter çalışması yapılıp, sorunlar net olarak tespit edilecek.