17 °C

Kaçağı önlemek için akaryakıt satışına pompadan takip geliyor

Kaçağı önlemek için akaryakıt satışına pompadan takip geliyor

Kaçağı önlemek için akaryakıt satışına pompadan takip geliyor

ANKARA - Maliye Bakanlığı'nın akaryakıt kaçakçılığının önüne geçebilmek için tüm istasyonlardaki akaryakıt satışlarını elektronik ortamda takibe almaya hazırlanıyor. Bakanlığın üzerinde çalıştığı projeye göre akaryakıt istasyonlarının, pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlar aracılığıyla yaptıkları satışlara ilişkin bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek formatlarda ve herhangi bir müdahaleye imkan vermeyecek şekilde, elektronik ortamda muhafaza edilecek. Bu bilgiler, pompa yazar kasalarına monte edilecek küçük bir cihazın da yardımıyla, yine elektronik ortamda ve otomatik olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Bilgi İşlem Merkezi'ne aktarılacak. Bu amaçla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı'na göre, akaryakıt istasyonlarındaki yazar kasaları üreten firmalar, taşıt kimlik bildirim sistemiyle ilgili teknik düzenlemeler sırasında, satış bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderecek cihazları da yazar kasaya monte edecek. Uygulamanın başlangıç tarihi ile satış bilgilerinin muhafazası, Gelir İdaresi'ne gönderilme süresi ve yükümlülüğe aykırı davrananlara verilecek cezalar Maliye Bakanlığı'nın daha sonra hazırlayacağı bir tebliğle ilan edilecek. Maliye Bakanlığı yetkilileri, akaryakıt satışlarının müdahalesiz ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Bilgi İşlem Merkezi'ne aktarılmasıyla, akaryakıt satışlarının ülke çapında kontrol altında tutmayı hedefliyor. Maliye bu yöntem ile akaryakıt kaçakçılığı ile daha etkin mücadele olanağına sahip olurken aynı zamanda vergi kayıp ve kaçağını da daha etkin kontrol etme olanağına da sahip olacak. 'Taşıt Tanıma Sistemi' devreye giriyor Maliye Bakanlığı, pompalardaki yazar kasa uygulamasının ardından "Taşıt Tanıma Sistemi"ni de devreye sokuyor. Vergi Usul Genel Tebliğ taslağına göre, taşıt kimlik birimi 2 ana unsurdan oluşacak. Trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescili zorunlu motorlu kara taşıtlarına monte edilen, taşıta ait plaka numarası vb. bilgileri hafızasında muhafaza eden "Taşıt kimlik birimi" sistemin ilk ayağı, bu bilgilerin, akaryakıt istasyonlarındaki pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara aktarılmasını sağlayan "taşınabilir aktarım birimi" de sistemin diğer ayağını oluşturacak. Taşıt kimlik birimi sistemi, akaryakıt alımı sırasında taşınabilir aktarım biriminin, taşıt kimlik birimine yaklaştırılmasıyla çalışmaya başlayacak ve taşıt kimlik biriminde yer alan bilgiler, aktarım birimi aracılığıyla kablosuz iletişim yoluyla, güvenli bir şekilde, otomatik olarak ödeme kaydedici cihazlara aktarılacak. Kullanıma açık bellek alanı en az 8 kbyte olacak taşıt kimlik birimi, iç yüzeyde taşıtın ön camına, camı olmayan traktör ve motosiklet gibi araçlarda ise depo girişinin yanına kolaylıkla çıkartılamayacak tarzda yapıştırılacak. Çıkartılmak istendiğinde ise bir daha kullanılamayacak şekilde tahrip olacak. Bu şekilde Taşıt Kimlik Sistemi, diğer kuruluşlarca da kullanılabilecek. Akaryakıt istasyonlarına kurulacak teçhizatta da, bakanlığa ait güvenlik anahtarlarını saklamak ve karşılıklı doğrulama yapmak üzere güvenlikli bellek olacak. Cihaz, tüm taşıt kimlik birimlerini okuyabilir özellikler taşıyacak. Etkinleştirme iletişim birimi ise internet üzerinden iletişim kuracak şekilde dizayn edilecek. Sistem kurma yetkisi verilecek Bakanlık, taşıt tanıma sisteminin iller ve model itibariyle araçlara uygulanması konusunda da bir takvim belirleyecek. Bu çerçevede, sistemi kurmaya talip olan firmalar Gelir İdaresi'ne başvuracak. Hesap Uzmanları Kurulu da, firmalara yönelik yeterli mali güç ve güvenirlik denetimi yapacak. Bu denetimi başarıyla atlatan firmaların önerdikleri sistem, oluşturulan özel komisyonun onayına sunulacak. Teknik incelemeler sonrasında da uygun görülen firmalara "araç tanıma sistemi kurma" yetkisi verilecek. Yetki alan firmalar, akaryakıt ve araç muayene istasyonları ile uygun gördükleri diğer yerlerde servisler oluşturacak. Araç sahipleri, plaka ve motor numarasını vererek, servislerden taşıt tanıma sistemini talep edecek. Servis görevlileri, istenen bilgileri bilgisayara girecek ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi'ne bağlanarak, bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek. Onay verilmesinin ardından da, taşıt kimlik bilgisinin yüklemesi yapılacak. Araç sahibi de, çipli tanıma etiketini alarak, aracına yapıştıracak. Bütün bu işlemler, 10 ile 20 dakika arasında tamamlanacak. Taşıt tanıma sisteminin trafikteki 12 milyon araca takılması işleminin ise 2 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.