Kadınlar kalkınma hedefleri açısından büyük bir potansiyel

Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına destek vermek, TSKB’de en önemli önceliğimiz. Tüm faaliyetlerimizi ve iş modelimizi bu eksende şekillendiriyoruz.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kalkınma sadece ekonomik gelişimle ulaşılabilecek bir hedef değil, çok boyutlu bir kavram. Biz de bu alanda geliştirdiğimiz projelerde sadece ekonomik değil, finansal etki yaratacak şekilde hareket ediyoruz. Bu bakış açısıyla yapılan yatırımlarla ortaya çıkan faydanın tüm toplumu olumlu etkilediğini görüyoruz. Buradan hareketle, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların giderek artan oranda işgücüne katılımlarının, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri açısından büyük bir potansiyel ifade ettiğine inanıyoruz.

70 yıldır ülkemiz için kalkınma potansiyeli taşıyan alanlarda, uluslararası finans kuruluşlarıyla işbirliği içinde nitelikli finansman olanakları yaratıyoruz. Bu kapsamda, hem Fransız Kalkınma Ajansı-AFD hem de Dünya Bankası ile birlikte geliştirdiğimiz kadın istihdamı temalı kredilerimizle iş dünyasında kadın dostu şirket uygulamalarını teşvik ediyoruz. AFD ile ortak tasarladığımız kredi teması çerçevesinde temin ettiğimiz 100 milyon euro tutarındaki kredi ile kadınlara daha iyi çalışma ortamı sunan, kadın istihdamını artıran firmaların yatırımlarını destekliyoruz.

Kredi sağladığımız şirketlerde kredi kullanım sonrası kadın işgücüne katılım yüzde 20 oranında artış gösterdi. AFD ile işbirliğimizin böyle verimli sonuçlar doğurmasının ardından, 2018 yılında Dünya Bankası ile 400 milyon dolarlık yeni bir kredi anlaşması imzaladık. “Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi” temalı bu krediyle, Türkiye genelinde kadının işgücüne katılımını destekleyen ve buna uygun çalışma ortamı sunan özel sektör firmalarının işletme sermayesi ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Finansman alanında yaptığımız katkıları sosyal projelerle desteklemek önemli bir önceliğimiz. Kadın istihdamı kredisinin sosyal alana yansıması olan Eğitimden Üretime burs fonumuz ile Türk Eğitim Vakfı-TEV ile işbirliğine gidiyor ve üniversite öğrencisi kızları destekliyoruz.

Fırsat eşitliğini sanatla buluşturduğumuz projemiz ise Yarının Kadın Yıldızları. Geçtiğimiz sene İstanbul Müzik Festivali kapsamında başlattığımız “Yarının Kadın Yıldızları” eğitim destek fonuyla üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek oluyoruz. Yurtdışında bir müzik okulundan lisans veya lisansüstü seviyesinde kabul alan, yurtdışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler bu fona başvurabiliyor.

Cinsiyet eşitliği konusunda en önemli ihtiyaçlardan birinin farkındalık olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, SKD Türkiye ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) işbirliğiyle bu sene hayata geçirdiğimiz dijital platformumuz Eşit Adımlar’ın ( http://www. esitadimlar.com), kadın istihdamının desteklenmesi ve iş yerinde fırsat eşitliği yaklaşımının geliştirilmesi için adım atmak isteyen tüm firmalar için çok değerli bir rehber olacağına inanıyoruz.

Kurum içinde gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla da fırsat eşitliğini destekliyoruz. Bankacılık kadrolarımızın yüzde 54’ünün kadın olması, çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan insan kaynakları politikamızın en somut göstergelerinden birini oluşturuyor.

Gerek politikalarımız gerek çalışma ortamında hayata geçirdiğimiz kadın dostu uygulamalarla almaya hak kazandığımız Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası ile kadının iş hayatına katılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılığımızı ve kararlılığımızı gösteriyoruz. UN Woman’ın ortaya koyduğu Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’s)’in Türkiye’deki ilk imzacılarından biri olarak bu alanda verdiğimiz desteği uluslarararsı platforma taşıyoruz.

Kadın istihdamı ve fırsat eşitliği kapsamında kurumsal farkındalığımızı artırmak üzere de çalışmalar yapıyoruz. AÇEV işbirliğiyle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerçekleştirdiğimiz seminerlerde toplumsal cinsiyet rolleri ve bu rollerin iş ve günlük hayata etkileri gibi konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

TSKB olarak kadın istihdamı alanındaki başarılı çalışmalarımız bize hem yeni fon kaynakları getiriyor hem de bu alanda uzun yıllardır değer üreten STK’larla verimli işbirlikleri kurmamızı sağlıyor. TSKB olarak Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, TUSİAD, Global Compact, IDFC gibi ulusal ve uluslararası inisiyatiflerin Fırsat Eşitliği görev güçlerinde aktif olarak yer alıyor, ortak projelere destek sağlıyoruz

TSKB cinsiyete göre dağılım (2018 sonu)

✓Yönetim kadrolarındaki kadın oranı %52
✓Toplam çalışanların kadın oranı%54
✓Yönetim kurulunda 2 kadın, 9 erkek
✓Yönetim kuruluna bağlı komite üyeleri 4 kadın, 5 erkek
✓Üst yönetimde 3 kadın, 5 erkek