9 °C

Kamu haznedarlığı uygulamasında faiz düzenlemesi

Kamu haznedarlığı uygulaması kapsamında, kurumların mali kaynaklarını değerlendirmesi için uygulanacak getiri oranlarının tavanı 5'er puan düşürüldü.

Kamu haznedarlığı uygulamasında faiz düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle kamu kurumlarının mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesi için kamu haznedarlığı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan bankada açılacak Türk lirası cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlü olacak.

Kurumların mevduat, ters repo ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat ve ters repo faiz oranı ile katılma hesabı beklenen/tahmini getiri oranı, yönetmelikle belirlenen oranlardan daha yüksek olamayacak. Yönetmelikle mevduat, ters repo ve katılma hesabı tavan faiz ve beklenen-tahmini getiri oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, tüm vadelerde getiri oranı tavanı 5'er puan düşürüldü.

Kurumlar, mali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kar payı dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat temin edemeyecek. Bankalar, bu fıkra hükmüne aykırı talepte bulunan kurumları, ilgili denetim kurumlarına veya birimlerine iletilmek üzere bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Yönetmelikle bakanlığa bağlı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü düzenleme kapsamı dışında tutuldu.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış protokoller, sürelerinin bitimine kadar uygulanacak.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap