6 °C

Kamuda borçlu idare, teminatla hacizleri kaldırabilecek

Kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Kamuda borçlu idare, teminatla hacizleri kaldırabilecek

 

ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, ''Kamu kurum ve kuruluşları arasında ortaya çıkan para borçlarına ilişkin uyuşmazlıklarda, borçlu idarenin borcunu karşılayacak miktarda teminat göstermesi halinde her türlü mal ve hakları üzerindeki ihtiyati tedbir ve hacizlerin kaldırılmasını'' öngören kanun teklifi kabul edildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Tunçak'ın, Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi Dairelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu ile Halli Hakkında Kanunda değişiklik öngören teklifi, belediyeler arasındaki borçlara ilişkin düzenlemeyi öngörüyor.

Genel Kurulda kabul edilen değişiklik önergesiyle kamu kurum ve kuruluşları arasındaki borçlanmadan doğan hacizlerin kaldırılmasına yönelik düzenleme belediyeler arasındaki borçlarla sınırlandırıldı.

Kanuna göre, belediyeler arasında bir alacak iddiasına dayalı olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tabi olanlar dahil herhangi bir takibe veya dava sebebiyle borçluların mal ve haklarına konmuş ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve hacizler, bu konudaki işlem ve kararlar hangi merci ve yargı organınca tesis edilmiş olsun alacağa karşılık tutarda bir teminatın gösterilmesi halinde talep üzerine mecburi tahkim mahkemesince kaldırılacak. Bu karar kesin olup, derhal uygulanacak. Borçlu belediye tarafından, alacaklı belediye lehine gösterilecek teminatta, Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında kanunun 10. maddesinde sayılan neviden olması, asli ve feri alacaklar toplaması şartları aranacak.

Teminatın nevine değerine ve diğer yönlerine ilişkin itirazlar hakem mahkemesince çözümlenecek. Uyuşmazlık hakkında verilecek nihai karara göre teminat paraya çevrilecek, yahut iade veya terkin olunacak.

Genel Kurulda, Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısının görüşülmesine geçildi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, yasama yılının son tasarısının görüşülmesine geçildiğini belirtti.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap