20 °C

Kamuda ödenek peşinde kapı kapı dolaşma dönemi kapanıyor

Kamuda ödenek peşinde kapı kapı dolaşma dönemi kapanıyor

Kamuda ödenek peşinde kapı kapı dolaşma dönemi kapanıyor

ANKARA - Kamu hesapları bilgi sistemi ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve belediyeler dışındaki kamu kuruluşlarının bütün harcama ve ödenek işlemleri elektronik ortamda yapılacak. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman'dan alınan bilgiye göre, halen çalışmaları devam eden ve yıl sonunda uygulamaya konulacak sistem ile harcama ve ödenek tahsislerindeki kırtasiyecilik ve zaman kaybının ortadan kalkacak. Saymanlıkları da devre dışı bırakacak sistem ile saymanlıklara belge taşınmasına ve ödenek için kapı kapı dolaşılmasına gerek kalmayacak. Kamu hesapları bilgi sistemi, milyonlarca harcama evrakının saymanlıklarca işleme alınmasına son verecek. Halen 70 bin tahakkuk noktasında yürütülen işlemler, okul, hastane, karakol, kışla ve diğer birimlerde masa başında tek tuşla gerçekleştirilecek. Her birimde memur görevlendirilecek Yeni sistemde, okul, kışla, karakol, hastane ve diğer birimlerde, harcama ve ödenek işlemlerini yürütecek birer memur görevlendirilecek. Bu memurların her birine şifre verilecek ve merkezde oluşturulan sisteme de bu şifre ile girilecek. Bu kişiler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yapılan değişiklik çerçevesinde, ödeme emrini imzalayana kadar işlemden sorumlu tutulacak. Amir pozisyonundaki kişiye de denetim yetkisi verilecek. Denetim amiri, bütün işlemleri kontrol edip, onaylayacak. İlgili birimin gerçekleştirdiği her türlü mal ve hizmet alımı, maaş ödemeleri ve diğer harcamalar için artık evrak düzenlenmeyecek. Yetkilendirilen kişi, şifreyle sisteme bağlanacak ve söz konusu harcama bilgilerini sisteme girecek. Merkezde otomatik şekilde muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilecek ve kişiye onay verilecek. Daha sonra da yine sistem, harcamaya ilişkin ödeneği otomatik şekilde, bankaya aktaracak ve bu şekilde bir nevi 'otomatik havale' işlemi gerçekleştirilmiş olacak. Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kamu Hesapları Bilgi Sistemi için yeni bilgisayar yazılımı üzerinde çalışıyor. Aynı şekilde merkez ve harcama birimlerindeki bilgisayarlar da güçlendirilerek, sisteme uyumlu hale getiriliyor. Personel tasarrufu hedefleniyor Bu arada Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman, "Yeni sistem, saymanlıklar ve merkez arasındaki çuval çuval evrak girişine son verecek. Her şey elektronik ortamda gerçekleştirilecek" dedi. Mevcut sistemde bütün harcamalara ilişkin fatura ve cetvellerin saymanlıklara götürüldüğünü belirten Duman, "Örneğin şimdi, bir okulda, maaşlar ödenecek ya da ihale yapılmış mal ve hizmet alınacak. Bunların faturaları, maaş cetvelleri, evrak memurlarınca saymanlıklara iletiliyor. Burada muhasebe sistemine giriliyor, bilgiler sisteme işleniyor. Daha sonra ödenek geldiğinde ödeme yapılıyor. Kuruluşlar hem saymanlık aşamasında, hem de ödenek aşamasında bir sürü kırtasiye işiyle uğraşıyor, zaman kaybediyor. Saymanlıklara ve merkeze de çuval çuval evrak taşınıyor. Yeni sistem, her şeyi otomatik hale getirecek. Artık harcama evrakı saymanlıklara gönderilmeyecek, evrak işiyle uğraşılmayacak. Milyonlarca adet kağıt ortalarda dolaştırılmayacak. Bütün işlemler, otomatik muhasebeleştirilecek. Sistem, ödeneği de otomatik olarak bankaya yönlendirecek" diye konuştu. Yeni sistemin denetiminin de yerinden yapılacağını kaydeden Duman, Kamu Hesapları Bilgi Sistemi'nin işlemlerde sürat getireceğini, iş yükünü hafifleterek personel istihdamında tasarruf sağlayacağını söyledi.