Kamunun 2021 yatırım ödeneği 152,3 milyar TL

Hükümet, 2021 yılı için öngördüğü yatırım tutarını, bir önceki yıla göre yüzde 81 oranında artırdı. 2018-2020 dönemlerinde bütçelerin başlangıç ödeneklerinde yatırımlara ayrılan paylar diğer harcamalara kıyasla daha az artırılmış, 2020’de ise cari olarak azaltılmıştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ekonomide toparlanma ve dengelenme dönemi olarak adlandırılan 2018-2020 dönemlerinde bütçelerin başlangıç ödeneklerinde yatırımlara ayrılan paylar diğer harcamalara kıyasla daha az artırılmış, 2020’de ise cari olarak azaltılmıştı. Bu kez 2021 bütçesinde önceki yılların çok üzerinde yatırım ödeneği ayrıldı. 2020 bütçesinde merkezi hükümet kuruluşlarından yatırımlar için 56.6 milyar TL ayrılmıştı. 2021’de ödenek 103.7 milyar TL’ye yükseltildi. Özel bütçeli kuruluşların yatırım ödenek tutarı dahi 32 milyar TL’yi buldu. 2021 bütçesinden merkezi yönetim için sermaye giderleri kaleminde 103 milyar 734 milyon TL, sermaye transferleri kaleminde 8 milyar 782 milyon TL ödenek ayrıldı. Yatırımları hızlandırma ödeneği kalemi için öngörülen 763 milyon TL ile merkezi yönetimin toplam yatırım ödeneği 113 milyar 279 milyon TL oldu.

Yüzde 81’lik artış var

Üniversiteler hariç, aralarında Karayolları, DSİ gibi büyük altyapı yatırımcısı kuruluşların olduğu özel bütçeli kuruluşların yatırım ödeneği 2021’de sermaye giderleri için 32 milyar 76 milyon TL, sermaye transferleri için 3 milyar 241 milyon TL olmak üzere 35 milyar 316 milyon TL oldu. Buna üniversitelerin yatırımları da dahil edildiğinde, üniversiteler dahil, yerel yönetimler hariç merkezi devlet kurum ve kuruluşlarının yatırım toplam ödeneği 153 milyar 209 milyon 192 bin TL düzeyine çıktı. Bir önceki yılda geniş tanımlı bu yatırım bütçelerinin başlangıç ödeneği 84 milyar 565 milyon 805 bin TL düzeyindeydi. Toplam kalemlerdeki artış yüzde 81.17 düzeyinde gerçekleşti.

Sağlık için 18,5 milyar TL

Genel bütçeli kuruluşlar, (bakanlıklar vb.) içinde en fazla yatırım bütçesine sermaye giderleri kaleminde 18,5 milyar TL ile Sağlık Bakanlığı sahip oldu. Sermaye gideri ve sermaye transferi kalemleri birlikte hesaplandığında ise sırasıyla 15.2 ve 14.0 olmak üzere toplam 29.2 milyar TL ödenek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilk sırada yer aldı. Bu bakanlık bünyesinde Karayolları Genel Müdürlüğü en önemli yatırımcı kuruluş konumunda bulunuyor. Bünyesinde yatırımcı kuruluş olarak DSİ bulunan, tarımsal destek ödemeleri yapan Tarım ve Orman Bakanlığına da 1.4 milyar sermaye gideri, 16.3 milyar sermaye transferi kalemleri ile toplamda 17.7 milyar TL yatırım ödeneği verildi.