12 °C

Kardemir hisse dağıtımına 25 Haziran'da başlayacak

Kardemir, yaklaşık 328 milyon 755,5 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımına dair hisseleri 25 Haziran'da dağıtmaya başlayacak

Kardemir hisse dağıtımına 25 Haziran'da başlayacak

 

İSTANBUL - Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, yaklaşık 328 milyon 755,5 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımına dair hisselerin dağıtımına 25 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Kardemir'in Kamuyu Aydınlatma Platformun'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, şirketin 1 milyar 200 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak şartı ile mevcut çıkarılmış sermayesi olan 550 milyon lirasına, 2008 yılı hesap dönemi net dağıtılabilir dönem karı 198 milyon 812 bin 307,85 liranın ve 2008 dönem sonu itibariyle iç kaynaklar özel fon hesabında bulunan 129 milyon 943 bin 174,15 liranın ilave edilmesi ile çıkarılmış sermayesinin 878 milyon 755 bin 482 liraya artırılması nedeniyle, bedelsiz ihraç edilecek olan 328 milyon 755 bin 482 lira nominal değerli payların 22 Haziran 2009 tarihli ve 46/459 sayılı belge ile Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alındığı hatırlatıldı.

Artırılacak olan toplam 328 milyon 755 bin 482 lira nominal değerli bedelsiz payların dağıtımına 25 Haziran 2009 tarihinde başlanacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa'da işlem gören pay sahipleri) bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.

Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen ortaklarımızın bedelsiz paylarını, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi çerçevesinde paylarını kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra alabileceklerdir."

THY'nin bedelsiz sermaye artırımında bedelsiz pay alma işlemi

Ayrıca Türk Hava Yolları A.O'nun (THY) yüzde 400 bedelsiz sermaye artırımında bedelsiz pay alma işleminin 25 Haziran 2009 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, THY'nin çıkarılmış sermayesinin 150 milyon 906 bin 552,76 lirasının 2008 yılı dönem karından 549 milyon 93 bin 447,24 lirasının enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak 700 milyon lira (yüzde 400) artışla 175 milyon liradan 875 milyon liraya çıkarılması nedeniyle bedelsiz ihraç edilecek 700 milyon lira nominal değerli payların Sermaye Piyasası Kurulu'nca 19 Haziran 2009 tarih ve 17/456 sayılı Kurul Kararı ile kayda alındığı belirtilerek, sermaye artırımının tamamlandığının tescili için İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na bugün itibariyle müracaat edildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Ortaklarımızın artırılan 700 milyon lira sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların yüzde 400'ü oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma işlemi 25 Haziran 2009 tarihinde başlayacaktır.

Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Sahip oldukları hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz kaydileştirmemiş ve fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımız ise bedelsiz paylarını, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ıncı maddesi ve MKK'nın 30 Ocak 2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği, ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben alabileceklerdir."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.