Kayseri’de 100 firmadan 44’ü eleman bulmakta zorlanıyor

Kayseri İş-Kur’un 2 bin 787 işyeri ile yaptığı işgücü piyasası anketine göre kentte 100 işyerinden 44’ü eleman bulmakta güçlük çekiyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Güneş DOĞDU SOYLU

KAYSERİ - Kayseri İş-Kur, il genelinde işgücü piyasasının talep boyutunu tespit edebilmek amacı ile 2013 Yılı Birinci  Dönem “İşgücü Piyasası Talep Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre Kayseri’ de her 100 işyerinden 29’unda açık iş bulunuyor. Bu yıl içerisinde her 100 işyerinden 44’ü ise  eleman temininde güçlük çekiyor.

Anket sonuçları Kayseri genelinde açık iş oranının yüzde 3,50’ye çıktığını gösteriyor. Bir başka ifade ile Kayseri’de her 100 kişilik kadronun,  97’si dolu, 3’ü doldurulmaya hazır. Yapılan araştırma kapsamında toplam 2 bin 787 işyeri ziyaret edildi. Yüz yüze gerçekleştirilen bu ziyaretler sonucunda toplam 4 bin 10 kişilik açık iş talebi alındığı bildirildi. Söz konusu açık işlerde yüzde 62,62’lık oran ile imalat sektörünün birinci sırada yer aldığını ifade eden Kayseri İş-Kur İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, “İmalat sektörünü yüzde 15,3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü, yüzde 9,2 ile de inşaat sektörü izliyor. Kayseri’ de açık iş oranı yüzde 3,50, rakam olarak 4 bin 10 kişi. Bir başka ifade ile Kayseri’de her 100 kişilik kadronun, 97’si dolu, 3’ü doldurulmaya hazır.  Sektörlerde çalışan sayıları da göz önünde bulundurularak çıkarılan sektörler itibariyle en yüksek açık iş oranı su temini; kanalizasyon, atık yönetimi sektöründe oldu. İkinci sırada yüzde 5,4 ile bilgi ve iletişim sektörü, üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile imalat sektörü yer almakta” diye konuştu.

En fazla vasıfsız eleman aranıyor

En fazla açık işin beden işçiliği alanında olduğunu dile getiren Ahmet Ayçiçek, “Kayseri’ de açık işlerin en fazla olduğu mesleklerin sırasıyla; beden işçisi, mobilya döşeme işçisi, terzi, argon kaynakçısı, mobilya imalatçısı, iplik eğirme operatörü, kaynakçı, metal mamuller montaj işçisi, satış danışmanı, montajcı meslekleri olduğu tespit edildi. Bu sonuca göre birinci sırada beden işçisi yani vasıfsız elemanın en çok ihtiyaç duyulan meslek olması Kayseri de faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğunun ara eleman bulamadığı için yetiştirmek üzere eleman alma yolunu tercih etmelerinden kaynaklanıyor”şeklinde konuştu.

Eğitim düzeyine bakılmıyor 

İşgücü talebinde eğitim düzeyinden ziyade mesleğe ilişkin yeterli bilginin öne çıktığına değinen Ayçiçek, “Açık işler için yaklaşık olarak yüzde 47,3 oranında asgari bir eğitim düzeyi talep ediliyor. Yine açık işler için yüzde 14,4 oranında lise altı, yüzde 10,3 oranında genel lise ve yüzde 9,6 oranında lisans eğitimliler aranıyor. İşverenlerce açık işler için iş arayanlardan talep edilen ek beceriler incelendiğinde ise; yüzde 73,7’ sinin mesleğe ilişkin yeterli bilgiyi, yüzde 58,9’ unun fiziksel yeterliliği, yüzde 20,5’ inin takım çalışması becerilerini, yüzde 16,9’ unun iletişim ve ifade etme becerisini, yüzde 11,4’ ünün hesap yapabilmeyi, yüzde 8,8’ inin bilgisayar destekli çalışmayı, yüzde 5,9’ unun proje tabanlı çalışabilmeyi, yüzde 4,8’ inin satış ve pazarlama kabiliyetini, yüzde 4,2’ sinin sorun çözebilme kabiliyetini ve yüzde 1,7’ sinin yabancı dil yeterliliğini talep ettiği tespit edildi” açıklamasını yaptı.

En çok aranan eleman mobilya döşemecisi

Kayseri İş-Kur İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, İşgücü Piyasası Talep Araştırması kapsamında işletme ziyaretleri sırasında görüşülen işverenlere hangi mesleklerde ve hangi nedenlerden dolayı eleman temininde güçlük çektiklerini sorduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Verilen cevaplara bakılırsa eleman temininde en fazla güçlük çekilen bazı meslekler; mobilya döşeme işçiliği, argon kaynakçılığı, terzi, beden işçisi, mobilya imalatçısı, kaynakçı, kablo imal makinesi operatörü, pazarlamacı, satış danışmanı, temizlik görevlisi şeklinde sıralanıyor. İşverenlerin yüzde 60,9’u eleman temininde güçlük çekilme nedeni olarak ‘tecrübeli eleman bulunamamasını’, yüzde 50,5’ si 'meslekte eleman bulunamamasını’, yüzde 47,4’ ü ‘yeterli beceri ve niteliğe sahip eleman bulunamamasını’, yüzde 22,3’ ü ‘çalışma ortam ve koşullarının beğenilmemesini’ ve yüzde 14,9’ u ‘önerilen ücretin yeterli bulunamamasını gösterdi.”

Bu konularda ilginizi çekebilir