KGF desteğinde vergi ve prim borçsuzluk şartı 6 ay uzatıldı

KGF desteğinden yararlanabilmek için vergi daireleri ve  SGK’ya borçsuzluk şartı 6 ay uzatıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar’da değişiklik yapılarak, KGF desteğinden yararlanabilmek için vergi daireleri ve  SGK’ya borçsuzluk şartı 6 ay uzatıldı.

31 Ekim 2016 tarihli karara eklenen geçici 6’ncı madde ile KGF  desteğinden  yararlanacak kullanıcıların vergi daireleri ve SGK’ya vadesi geçmiş borcunun bulunmamasına ilişkin ön şarta 31 Aralık 2020 tarihine kadar istisna getirilmişti. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile bu istisnanın süresi 6 ay uzatıldı.

KGF kefaletinden yararlanabilmek için, vergi dairelerine veya SGK’ya vadesi geçmiş borcun bulunmaması, borcun bulunması halinde ise kredinin yüzde 20’sinin borçlar düşülmesi veya borcun yeniden yapılandırılmış olma şartı bulunuyor.