KİT’ler finansal ve emtia riskleri için danışmanlık alabilecek

KİT’ler, finansal ve emtia risklerinin yönetilmesi için dışardan danışmanlık hizmeti alabilecekler.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA(DÜNYA) - KİT ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Resmi Gazete’de yayınlandı.

KİT’ler, faaliyetlerinden doğan risklerden korunmak amacıyla, finansal piyasa araçlarını kullanabilecekler. Bu durumdaki KİT’ler, finansal ve emtia risklerinin yönetilmesi, piyasaların değerlendirilmesi gibi amaçlarda kurum içi yeterli uzmanlık düzeyi sağlanana kadar dışardan danışmanlık hizmeti alabilecekler.

Ayrıca, finansal araçları kullanacak olanlar; finansal risklerin ve emtia risklerinin saptanması ve ölçülmesi, alınacak aksiyonların belirlenmesi amacıyla, ‘riskin erken saptanması komitesi’ ve finansal risk yönetimi komisyonu kuracak. Bu durumdaki KİT’ler yaptıkları işlemleri takip eden ayın ilk 5 günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirecekler.

Buna göre tüm faaliyetlerinde verimlilik ve kârlılığı artıracak tedbirleri alacak olan KİT’lerin atıl durumdaki gayrimenkulleri, satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle değerlendirilecek.

KİT’ler önümüzdeki yıl 2021 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75’i kadar personel alabilecek. Yeni yatırım, Ar-Ge veya yeni bir işletme devralınması gibi durumlarda ilave atama yapılabilecek. Kamu ihale mevzuatında tanımlanan hizmetler, ihale yoluyla temin edilebilecek.

Kamu teşebbüsleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatını serbestçe belirleyebilecekler. Bunlar, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, programdaki mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.

KİT’lerin kendi aralarındaki ticari ilişkilerinden dolayı oluşan borç ve alacaklara uygulanacak faiz oranı protokol ile belirlenecek.

Etiketler