6 °C

KİT'lerde temel ücret grupları beşten üçe düşürüldü

KİT, Türkiye Kalkınma Bankası, İller Bankası ve PTT'de 2016-2017 yıllarında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin tebliğ yayımlandı. Düzenlemeyle sözleşmeli çalışanlardan birinci grupta yer alanların en düşük temel ücreti 2 bin 510 lira, en yüksek temel ücreti 4 bin 344 lira oldu.

KİT'lerde temel ücret grupları beşten üçe düşürüldü

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) sözleşmeli personele uygulanan temel ücret grupları beşten üçe düşürüldü.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından KİT'lerde sözleşmeli personele uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, daha önce beş olan temel ücret grubu, üçe indirildi.

Bu düzenlemenin ardından aralarında YHT makinisti, ajans amiri, veteriner, eczacı, amir, asistan, avukat, kimyager, kaptan, jeolog, mimar gibi mesleklerin de yer aldığı birinci grupta en düşük temel ücret 2 bin 510 lira, en yüksek temel ücret 4 bin 344 lira oldu.

Ambar ve apron memuru, dağıtıcı (PTT), çocuk eğitimcisi, başteknisyen, bilgisayar işletmeni, tren teşkil memuru, topoğraf, ressam, revizör gibi meslekleri barından ikinci grupta en düşük temel ücret 2 bin 213, en yüksek temel ücret 3 bin 801 lira olarak belirlendi.

Aşçı, bahçıvan, çocuk bakıcısı, makasçı, makinist yardımcısı, manevracı, postacı, seyis, şoför, tahsildar, hizmetli, bekçi, kaloriferci ve iş makinası sürücüsünü kapsayan mesleklerde ise en düşük temel ücret 2 bin 131, en yüksek ücret 3 bin 361 olarak uygulanacak.

Ücret tebliği de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ayrıca KİT, Türkiye Kalkınma Bankası, İller Bankası ve PTT'de 2016-2017 yıllarında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin tebliğ de yayımlandı.

Tebliğ ile 4603 sayılı Kanun'a tabi olmayan kamu bankaları ile PTT'de çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile KİT ve bağlı ortaklıkları, iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2016 ve 2017 yıllarında uygulanacak ücretler tespit edildi.

Haklarında özelleştirme kararı alınanlar da dahil olmak üzere buralarda çalışan kapsam dışı personelin ücretleri, 1 Ocak 2016'dan itibaren yüzde 6,9 artırıldı.

Kapsam dışı personel ile PTT, Türkiye Kalkınma Bankası ve İller Bankası sözleşmeli personeline aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması hiçbir şekilde 2 bin 35 liradan düşük olmayacak.

Bu rakam PTT, BOTAŞ ve TPAO'da genel müdürler için 12 bin 459'den, diğer personel için 10 bin 524'den yüksek, Türkiye Kalkınma Bankası ve İller Bankası AŞ'de ise genel müdürler için 11 bin 93 lira, genel müdür yardımcıları için 10 bin 239 lira, diğer personel için 8 bin 539 liradan yüksek olmayacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'de ise ücretler genel müdürler için 10 bin 911'den, diğer personel için 8 bin 686'den yüksek, diğer kuruluşlarda da genel müdürler için 8 bin 728 liradan, diğer personel için de 6 bin 454 liradan yüksek olamayacak.

Deniz İş Kanunu'na tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkili olacak.

PTT ve İller Bankası yönetim kurulu üyelerine net 2 bin 729 lirayı, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4'ünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilecek.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde'50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 2 bin 729 lira, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4'ü tutarında net aylık ücret verilecek.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.