KİT’lerin risk azaltma amaçlı operasyonlarına düzenleme

Kamu iktisadi teşebbüslerinin, finansal yönden korunması konusunda yeni kurallar belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA) 

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, KİT’lerin mal ve finans piyasalarında türev işlemlerle korunma sağlamasına yönelik, dış kaynak danışmanlık kullanmasına izin verildi. Ayrıca kendi iç birimlerini kurmaları zorunlu kılındı. Kararla, bu tür araçların yalnızca ana faaliyet konusuyla ilişkili yapılabileceği hükmü getirildi. Korunma amaçlı yapılan işlemler, takip eden ayın ilk 5 günü içinde bakanlığa bildirilecek.

Karara göre, yönetim kurulları koruma amaçlı finansal araçların kullanılmasında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleyecek. Yapılacak işlemlerin türü, boyutu ve süresi risk ölçümü ile orantılı olacak.

Risk yönetimi için KİT’ler kendi birimlerini kuracaklar ancak dışarıdan danışmanlık alabilecekler. Birimde, finansal ve emtiaya ilişkin risklerin saptanması, yapılacak işlemin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesinden sorumlu, riskin erken saptanması komitesi ve finansal risk yönetimi komisyonu oluşturulacak.

Etiketler