12 °C

KOBİ'lere destek için 3.6 milyar Euro ayrıldı

KOBİ'lere destek için 3.6 milyar Euro ayrıldı

KOBİ'lere destek için  3.6 milyar Euro ayrıldı

ANKARA - Avrupa Birliğinin (AB), 2007-2013 yıllarını kapsayan, KOBİ'ler ve işletmelere yönelik ''Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı'' proje başvurusu devam ediyor. Bu program çerçevesinde, KOBİ'lere, girişimcilik, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmaları için 3,6 milyar Euro kaynak ayrıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunu yürüttüğü ve kısa adı (CIP-Competitiveness And Innovation Framework Programme) olan ''Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı''na ilişkin 21 Nisan'da çıkılan proje başvuru süresi 11 Eylül'de sona erecek. Edinilen bilgiye göre, 3,6 milyar Euro olarak belirlenen toplam proje tutarından, bu çağrı için 28 milyon Euro kaynak ayrıldı. Yaklaşık 40 proje, yüzde 40-60 oranında desteklenecek. Her bir işletme veya KOBİ için AB katkı payı ise 700 bin Euro alarak tahmin ediliyor. Eko-inovasyon projeleri desteklenecek Proje başvuruları, tüm tüzel kişilere açık tutulurken, öncelik KOBİ'lere verilecek. Projenin kaç ortak tarafından oluşturulacağına dair bir kısıtlama getirilmedi. Tek projeyle bile başvuru yapanların, projeleri kabul gördüğü takdirde desteklenecek. AB'nin KOBİ programı olan ''Girişimcilik ve Yenilik Programı'' farklı sektörlerde çevresel etkileri azaltıcı veya ortadan kaldırıcı projelerin yanında, kaynakların en uygun kullanımına katkı sağlayacak eko-inovasyon projeleri olacak. Böylelikle, ''Malzeme Geri Dönüşümü, İnşaat ve Yapı Sektörü, Gıda ve İçecek Sektörü, Çevreye Duyarlı İşletmeler ve Akıllı Satın Alma Projeleri'' en öncelikliler arasında yer alacak. KOBİ'lere KGF kefil olacak Öte yandan, Avrupa çapındaki bu programın koordinasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek. Türkiye'nin bu programa katılımına dair mutabakat zaptı, bu yıl 12 Şubat'ta imzalanmıştı. Toplam 3,6 milyar Euro'nun yüzde 52'sini mali araçlar, yüzde 25'ini inovasyon projeleri, yüzde 17'sini iş ve yenilik destek ağları ve KOBİ destek merkezleri, yüzde 6'sı da KOBİ politikalarına ayrılacak. Programın mali araçlarını AB adına Avrupa Yatırım Fonu yürütecek. Mali araçların kullanımında, KOBİ'ler doğrudan Avrupa Yatırım Fonu ile karşı karşıya gelmeyecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) yeterli kefalet temin edemeyen KOBİ'lere bankalardan kredi alabilmeleri için kefil olabilecek. Kredi Garanti Fonu, Avrupa Yatırım Fonu ile doğrudan temasa geçecek ve bu programa katıldığımızdan dolayı kontur garanti sağlanacak. Çekirdek sermaye, KOBİ AŞ aracılığıyla verilecek Program çerçevesinde Avrupa Yatırım Fonu, KOBİ'lere çekirdek sermayesi, başlangıç sermayesi ve genişleme aşamalarında yatırım desteği sağlayacak. Ancak bu destekleri doğrudan KOBİ'lere vermeyecek. KOBİ AŞ benzeri kuruluşlara yatırım yaparak dolaylı olarak verecek. Bakanlık, AB'nin sağladığı bu fonu, periyodik olarak çıkacağı proje teklif çağrıları yoluyla kullandırılacak. Çağrılar sonucunda toplanan proje önerileri, proje seçim komitelerince değerlendirilecek ve bu temelde desteklenecek projeler, Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından seçilecek.