KOBİ'lerin ticari alacak sigortasına reasürans desteği

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasında reasürans oranı yeniden belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA) - KOBİ’lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat tebliğinde değişiklik yapılarak, sistemin kapsamının geliştirilmesinin ardından, genel Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine oranları da yeniden belirlendi.

Buna göre 1 Nisan 2020’den itibaren 1 yıl süreyle, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, anacak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri olacak. Teminat verilen riskin kalan yüzde 50’lik kısmını oluşturan pay için ise yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edildi.

Reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması halinde, gerekli kaynak Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili kaleminden ödenecek.