Konkordato talep eden 8 kalem harç ödeyecek

Konkordato başvurusunda bulunan kişi, bildirilen alacakları sayısının üç katı tutarında tebligat gideri yanı sıra, konkordato komiserine 5 aylık 5 bin liralık ücret olmak üzere toplam 8 kalemde avans ödemesi yapacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA)

Adalet Bakanlığı, Konkordato Gider Avans tarifelerini belirledi. Buna göre konkordato başvurusunda bulunan kişi, bildirilen alacakları sayısının üç katı tutarında tebligat gideri yanı sıra, konkordato komiserine 5 aylık 5 bin liralık ücret olmak üzere toplam 8 kalemde avans ödemesi yapacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan Adalet Bakanlığı tebliğine göre konkordato talep edenlerden avans niteliğinde alınacak ücretler şunlar:

“Bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 700,00 Türk Lirası, Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı, ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti, bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı, mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 lira üzerinden hesaplanan beş aylık ücret tutarı, diğer iş ve işlemler için 400 lira, iflasa tabi olanlar yönünden 18.000 bin lira iflas gideri”.