Kontrolmatik hisse geri alım programı açıkladı

Kontrolmatik 8 milyon paya kadar hisse geri alımı yapmaya karar verdiğini bildirdi. Firmadan KAP'a yapılan açıklamada söz konusu geri alım programı için azami 1 milyar TL harcanacağı ifade edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

KAP’a yapılan açıklamada, şirketin Borsa İstanbul’da işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılar üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması ve şirketin pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi ve ayrıca şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanların hisse senedi edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amacıyla geri alım yapılmasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, “Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %4'ünü temsil eden 8 milyon lira nominal değere sahip, azami 8 milyon adet paya kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesini, geri alım için ayrılacak fonun Şirketimiz kaynaklarından karşılanmak üzere azami 1 milyar lira olarak belirlenmesini ve Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına, karara bağlamıştır" denildi.