14 °C

KOSGEB kredi faiz desteğinin kapsamı genişletildi

KOSGEB, KOBİ'lerin kullandığı kredilere, faiz, komisyon ve diğer masraflar için geri ödemeli veya geri ödemesiz destek sağlayabilecek

KOSGEB kredi faiz desteğinin kapsamı genişletildi

 

ANKARA - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin kullandığı kredilere, faiz, komisyon ve diğer masraflar için geri ödemeli veya geri ödemesiz destek sağlayabilecek.

KOSGEB'in KOBİ'lere kredi faiz desteği sağlanmasına ilişkin uygulama yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin ve girişimcilerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdi veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri için faiz, komisyon ve diğer masraflarına KOSGEB tarafından geri ödemeli veya geri ödemesiz destekler sağlanmasına yönelik hususları kapsıyor.

Kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile diğer finans kuruluşları tarafından işletmelere ve girişimcilere kullandırılacak yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik TL veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerin faiz, komisyon ve diğer masraflarına yönelik olarak KOSGEB tarafından bütçe imkanları dahilinde destek verilecek.

Bu desteğin geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak uygulanması, kredi destek üst limiti, kredi destek süresi, destek oranları, işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar ve diğer hususlar, KOSGEB kanununa göre bakanlar kurulunca belirlenen sektörel ve bölgesel öncelikler de dikkate alınarak KOSGEB İcra Komitesi kararıyla belirlenecek ve KOSGEB'in banka ile yapacağı protokollerle uygulanacak.

Destekten, KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan, işletme ve girişimciler yararlanacak.

İşletmelerin ve girişimcilerin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin ana para riski tamamen bankaya ait olacak. Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde değerlendirecek. KOSGEB, gerekli gördüğünde 30 gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını durdurabilecek.

Desteklere ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanımların tespiti halinde, yürürlükteki mevzuat dahilinde kredi faiz desteği iptal edilerek işletmelerin ve girişimcilerin yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmeyecek. Bu takdirde destek verilmiş ise KOSGEB'in desteğe ilişkin kredi faiz alacağı yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın işletmelerden ve girişimcilerden tahsil edilecek. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin ve girişimcinin müracaatı halinde, yeni desteklerden yararlanma hakkı devam edecek.

Borcun vadesinde ödenmemesi durumundaki haller, bankalarla yapılacak protokollerle düzenlenecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, KOSGEB tarafından taahhüt edilmiş kredi faiz destekleri ile ilgili işlemler tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Desteğin kapsamı genişletildi, geri ödemeli veya ödemesiz olabilecek

KOSGEB'in KOSGEB Destekleri Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik de, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik ile KOBİ'lere kredi faiz desteği sağlanmasına ilişkin yeni yönetmelik çıkarılması nedeniyle, eski yönetmelikteki ilgili madde yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan maddede, işletmelerin Türkiye'de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı bankalardan kullanacakları ihracat, işletme ve yatırım amaçlı "kredilerin faizine KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek verilmesi" öngörülürken, yeni düzenleme uyarınca, "işletmelerin kredilerine faiz, komisyon ve diğer masraflar için" destek verilecek. Yeni desteğin kapsamı genişletilirken, önceden geri ödemesiz olan verilen bu destek, artık "geri ödemeli veya geri ödemesiz" olabilecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca ayrıca, yararlanıcı ve/veya tedarikçilerin KOSGEB Kanunu ve yönetmelik hükümlerine aykırı durumlarının tespiti halinde, yararlanıcının yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmeyecek. Destek konusu alacak, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilecek. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam edecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap