Kredi stoku 1,8 trilyon lirayı aştı

TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, geçen yılın aralık ayı itibarıyla 1 trilyon 841 milyar liraya ulaştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler Aralık 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1 trilyon 841 milyar lira oldu. Artış bir önceki aya göre ise yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti.

Nakit kredilerin 1 trilyon 749 milyar lirası bankalar, 40 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 28 milyar lirası finansman şirketleri ve 23 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar Aralık 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,8 artarak 68 milyar lira oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 3,2'den yüzde 3,6 seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bankalarda yüzde 3,5, faktoring şirketlerinde yüzde 6,3, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,7, finansman şirketlerinde yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Ticari nitelikli kredilerin toplam içindeki payı büyüdü

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı Aralık 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 75,2 oldu.

İmalat sanayi yüzde 25,5 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bunu yüzde 17,7 ile perakende ticaret ve yüzde 11,7 ile inşaat sektörü takip etti.

Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü bir yıl içerisinde yüzde 40,5'lik kredi büyüme hızıyla dikkati çekerken imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 12,2 arttı.

2016 sonu itibarıyla tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 4,7 ile toptan ve perakende sektörü olurken, bunu yüzde 4,2 ile inşaat sektörü izledi.

Tasfiye olunacak alacak tutarının son bir yıl içerisinde en fazla arttığı sektör ise yüzde 47,4 ile taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü oldu. Söz konusu sektördeki tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşti.

Konut kredileri yüzde 14,6 arttı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartlarının toplam hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 456 milyar lira oldu.

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 14,6 ile konut kredilerinde görüldü. Tüm bireysel nitelikli ürünler toplamda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 1,9 arttı.

Bireysel nitelikli kredi bakiyesinin yüzde 37,8'ini konut kredileri, yüzde 18'ini kredi kartları, yüzde 7'sini taşıt kredileri ve yüzde 37,2'sini diğer ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Bireysel nitelikli krediler toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 23,4 artarak 21,8 milyar lira oldu. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 4,6 seviyesine yükseldi.

Kişi başı ortalama kredi miktarı 16 bin TL

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı son bir yılda 2,2 milyon artarak 28,1 milyona ulaşırken, ortalama kredi miktarı 16,2 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Azalış eğiliminde olan gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı Aralık 2016 itibarıyla son bir yıl içinde 1,2 puan azalarak yüzde 24,8 seviyesine geriledi.

Bireysel nitelikli kredi bakiyesi en yüksek il ise İstanbul oldu. Aralık 2016 itibarıyla İstanbul'da 160 milyar lira, Ankara'da 45 milyar lira ve İzmir'de 29 milyar lira tutarında bireysel nitelikli kredi bulunuyor.

Ardahan, yüzde 22 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise Ankara, Van ve İçel olarak sıralandı.

Akaryakıt istasyonlarında kart kullanımı arttıAkaryakıt istasyonlarında kart kullanımı arttı

Bu konularda ilginizi çekebilir