Kültür yatırımlarına kolaylık

Sahne ve gösteri sanatları salonlarının nitelikleri ve bulunması gereken özellikleri belirlendi. Tesisin fonksiyonuna göre yeterli alana sahip fuaye olması halinde, danışma, bilgilendirme, gişe düzenlemelerinin yer aldığı giriş holü aranmayacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Metin TÜRKYILMAZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sahne ve gösteri sanatları salonlarının nitelikleri ve bulunması gereken özellikler ve donanımlarıyla ilgili düzenlemeye gitti. Sahne ve gösteri salonlarında, önceki yönetmeliğin çok amaçlı salonlarında olduğu gibi, salon/salonlarla bağlantılı, toplam salon/salonların kapasitesinin yüzde 50’sine hizmet verecek oranda, kişi başı 0,80 metrekare alan ayrılan, fuaye/ fuayeler, büfe hizmeti bulunacak. Bakanlığın, Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikteki çok amaçlı salonlar maddesi, sahne ve gösteri sanatları salonuna çevrildi.

En az kişi başı 0,70 metrekare alan düşecek şekilde düzenlenmiş en az 50 kişilik seyirci kapasitesi olan salonlarda, sahnenin en arka sıra ve en ön sıra dahil tüm oturma yerlerinden ergonomik oturma ve görme açısının sağlandığı düzenleme yapılacak.

Sıra iç geçiş genişliği en az 30 cm olacak. Koltuk kümeleri arasında rahat geçiş imkanı veren koridorlar, ara dolaşım alanlarının ve rampaların bitiş kaplamalarında kaymayı önleyici zemin kaplaması, 50 kişi üstü kapasitedeki salonlarda en az iki çıkış imkanı, salonlarda ses emici ve yansıtıcıları içeren akustik düzenleme ve donanım malzemeleri bulunacak. Eski yönetmelikte çok amaçlı salonlarda çok daha ayrıntılı düzenlemeler yer alıyordu.

Salon kapasitesiyle orantılı ve çeşitli gösteri sanatlarının sergilenmesine uygun salonlarda, sahnede canlı müzik yapılması halinde orkestra yeri düzenlemesi yapılacak. Sahne zemininde ve/veya tavanında dekorların kısa sürede değişebilmesini sağlayacak asansörler ve raylı sistemlere bağlı mekanik araçlar veya aynı işlevi görecek teknik donanımlar olacak. Sahne gerisi ile bağlantılı revir düzenlemesi yönetmelikten çıkarıldı.

Süreyi bakanlık belirleyecek

Yatırım belgesinden sonra işletmeye açılma süresini bakanlık belirleyecek. İşletmeye açılma süresi yatırım belgesi verilmesinden itibaren dört yıla kadar olmak üzere yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek. Kısmi kültür girişimi belgesinde yatırım kapsamında kalan ünitelerin yatırım süresi için de yatırım belgesi için geçerli olan süreler uygulanacak. Ancak işletmeye açılma süresi, mücbir sebepler dolayısıyla belge sahibinin talebi halinde ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, başlangıçta verilen yatırım süresini geçmemek kaydıyla, en fazla iki defa uzatılabilecek. Tahsisli arazilerde bu süre tahsis koşullarına göre belirlenecek. Yönetmelikte tesislerde “sıcak ve soğuk” ibaresi çıkarılırken “tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta su bulunur” ifadesine yer verildi. Yeme-içme tesislerinin lokanta veya kafeterya olarak düzenlenmesi halinde Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen asgari nitelikleri taşıması gerektiğiyle ilgili hüküm yönetmelikten çıkarıldı. Yine yönetmelikte “Tesislerde görev alacak uzman personelin niteliklerine ve seçimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir” şeklindeki hüküm yürürlükten kaldırıldı. Belgeli tesisler, belge üzerinde yer alan bilgilerdeki her türlü değişikliği bakanlığa bildirmek zorunda da olmayacaklar.

Bedensel engelli kapasitesi yüzde 1

Giriş ve iç mekan dolaşımında, bedensel engelli kullanıcılara göre tasarlanmış azami yüzde 6 eğimli rampalar, asansör, özel tuvalet ile özel işaret, koltuk kapasitesinin yüzde 1’i oranında bedensel engelli kullanımına yönelik koltuk, işitsel ve görsel düzenlemeler kapasitesi 80 kişinin üzerindeki tesislerde bulunacak. Değişiklikten önce, 80 kişilik kapasite sınırı bulunmuyordu. Yüzde 1 bedensel engelli kullanımına yönelik koltuk, işitsel ve görsel düzenleme ise çok amaçlı salonlar ile sinemalar için öngörülmüştü. Tesisin fonksiyonuna göre yeterli alana sahip fuaye olması halinde, danışma, bilgilendirme, gişe düzenlemelerinin yer aldığı giriş holü aranmayacak. En az iki adet idari ofis sayısı ise teke düşürüldü.