Küreselleşme KOBİ'lere sürdürülebilirliği getiriyor

GRI İletişim Direktörü Boghuis, çokuluslu şirketlerin tedarik süreçlerine sürdürülebilirlik kriterini dahil etmiş olmalarıyla, gelişmekte olan ülkelerde ve KOBİ'lerde sürdürülebilirlik raporlamasının hızla arttığını söylüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 


 

Didem ERYAR ÜNLÜ

İSTANBUL - Geçen hafta düzenlenen Yeşil İş 2012 konferansında "Sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir iş" konusu ele alındı.
Sürdürülebilir iş modelleri, sürdürebilir iş finansman modelleri, kurumlarda karbon yönetimi, yenilenebilir enerji, yeşil istihdam, sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir tüketim, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir turizm, enerji verimliliği yönetimi gibi başlıkların tartışıldığı konferansın konuşmacılarından biri de, sürdürülebilirlik raporlamasına standart oluşturan ve küresel sürdürülebilir ekonomiye yönelik vizyonuyla en etkili uluslararası organizasyon olan Global Reporting Initiative-GRI'ın İletişim Direktörü Marjolein Baghuis idi.
Marjolein Baghuis DÜNYA'nın sorularını yanıtladı ve GRI'nin misyonunu, Sürdürülebilirlik Raporlaması'nın şirketlere sunduğu avantajları anlattı.
Global Reporting Initiative (GRI), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve UN Global Compact (BM Küresel İşbirliği Sözleşmesi) gibi Birleşmiş Milletler programları ile yakın işbirliği içinde çalışan, dünya çapında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen ve çoklu paydaşa sahip bir kuruluş. GRI, misyonunu küresel olarak uygulanabilir bir Sürdürülebilirlik Raporlaması Rehberi geliştirmek ve bunu finansal raporlama gibi rutin ve karşılaştırılabilir hale getirerek yaygınlaştırmak olarak tanımlıyor.
Bu rehber, şirketlerin kendi istekleriyle hazırlayacakları, sürdürülebilirlik ile ilgili çevresel, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin sonuçlarını raporlayabilecekleri bir çerçeve sunuyor.

"Şeffaflık" hızla yükselen bir değer

Marjolein Baghuis, "Raporlamada en önemli trend, şeffaflık unsurunun hızla yükseliyor olması" yorumunu yaparken, şu bilgileri veriyor: "Dünya genelinde hergün biraz daha fazla şirket sürdürülebilirlik raporu yayımlıyor. İlginç olan şu ki, geçtiğimiz yıllarda en fazla raporlama batılı, gelişmiş ülkelerden ve çokuluslu şirketlerden gelirken, son yıllarda KOBİ'ler ve gelişmekte olan ülkeler daha fazla sayıda raporlama gerçekleştiriyor. Bu büyümenin KOBİ'lerde ve gelişmekte olan ülkelerde izlenmesinin başlıca nedeni, çokuluslu şirketlerin tedarik süreçlerine sürdürülebilirlik kriterini dahil etmiş olmaları."
GRI, Aralık 2011 tarihinde yenilediği web sayfasında, raporlama araçlarına ve yöntemlerine yönelik ihtiyaçlara cevap veriyor. Kasım 2011'de başlatılan sürdürülebilirlik raporları veritabanı ise GRI'nin dünya genelinde ulaştığı tüm sürdürülebilirlik raporlarına yer veriyor.
   
Sürdürülebilirlik raporlaması inovasyonu destekliyor

Sürdürülebilirlik Raporlaması'nın çok sayıda yarar sağladığını kaydeden Baghuis, şirket içi ve şirket dışı yararların yanı sıra, risk yönetimi/kontrol mekanizmaları, fırsatların belirlenmesine kadar çok alanda fayda sağlandığını ifade ediyor.  Baghuis şöyle devam ediyor: "Bazı şirketler için raporlama şirket içi kayıt tutma; süreç iyileştirme; tasarruf sağlama gibi avantajlar sağlarken; bazı ülkelerde şirketlerin raporlama yapması yasal bir zorunluluk olarak kabul ediliyor. Bazı şirketler içinse, hissedarların bilgilendirilmesi; strateji paylaşımı; organizasyonun imajının güçlendirilmesi açısından raporlama önemli. Hatta bazı şirketler, raporlama sayesinde inovasyona yönelik yeni düşünceler geliştirdiklerini ifade ediyorlar. Açık sürdürülebilirlik stratejileri ve iletişim gibi unsurlar çalışanlara da fayda sağlıyor."

Çokuluslu şirketler tedarikçilerine "şeffaf olun" diyor

GRI dünya genelinde tüm sürdürülebilirlik raporlarını kayıt altına almayı hedefliyor. "Veri tabanımızın tam olmadığını biliyoruz" diyen Baghuis, Corporate Register ve KPMG Corporate Responsibility Reporting Survey gibi kaynaklardan yararlandıklarını ifade ediyor. Baghuis şöyle devam ediyor: "2011 yılında en azından 5 bin raporun yayımlandığını biliyoruz. Bunun yanı sıra KPMG araştırması dünyadaki en büyük şirketler arasında raporlamanın çok yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Dünya genelindeki en büyük 250 şirketin yüzde 95'i raporlama yapıyor; bu şirketlerin yüzde 80'i de GRI kriterleri doğrultusunda raporlama gerçekleştiriyor. 
Gelişmekte olan ülkelerde raporlama dünya geneline oranla çok daha hızlı bir büyüme kaydediyor.
Güney Afrika, Brezilya, Meksika ve Nijerya gibi ülkelerde en büyük 100 şirketin yarısından fazlası raporlama yapıyor. Orta ve Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Asya'da da, sürdürülebilirlik performansını raporlayan ülkelerin sayısı artıyor. Bu büyümenin en büyük nedeni, çokuluslu şirketlerin temel tedarikçilerine şeffaf olma ve heasp verme mecburiyeti getirmeleri."