10 °C

Maden işletmeleri 950 milyon ton atık üretti

Türkiye'deki maden işletmelerinde 2012 yılında 952 milyon ton atık üretildi

Maden işletmeleri 950 milyon ton atık üretti

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 yılına ilişkin Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, maden işletmeleri tarafından 116 milyon metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 60,5'i kuyu, yüzde 12,5'i ocak içi su, yüzde 9,3'ü akarsu, yüzde 4,3'ü göl-gölet, yüzde 5,6'sı kaynak ve yüzde 7,8'i diğer su kaynaklarından temin edildi. 

Maden işletmeleri tarafından 2012 yılında deşarj edilen toplam 101 milyon metreküp atıksuyun yüzde 67,1'i denize, göle veya akarsuya, yüzde 11,5'i atık barajına, yüzde 9,1'i ocak içine, yüzde 6,3'ü araziye, yüzde 5,8'i foseptiğe ve yüzde 0,2'si diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. 

Anket kapsamında bulunan maden işletmeleri tarafından 2012 yılında toplam 19 milyon metreküp atıksu arıtıldı. Arıtılan atıksuyun yüzde 91,3'üne fiziksel ya da kimyasal arıtma, yüzde 8,7'sine ise biyolojik arıtma uygulandı. 

Maden işletmelerinde oluşan 952 milyon ton atığın yüzde 99,8'ini mineral atıklar oluşturdu. Toplam atığın yüzde 68,1'i pasa veya düzenli depolama sahalarında bertaraf edildi, yüzde 25,3'ü ocak içine döküldü, yüzde 5,7'si maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması amacıyla kullanıldı, yüzde 1'i ise diğer yöntemlerle geri kazanıldı ya da bertaraf edildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.