13 °C

Maden sahaları aramalara açılıyor

Maden İşleri Genel Müdürlüğü, toplam 4 bin 106 adet sahayı aramalara açacak

Maden sahaları aramalara açılıyor

 

ANKARA - Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1165 adet 2. Grup maden, bin 278 adet 3. Grup maden, 886 adet 4. Grup maden ve 766 adet 5. Grup maden olmak üzere toplam 4 bin 106 adet saha, ihale edilerek aramalara açılacak.

Bu sahaların ili, ilçesi, maden grubu, koordinat dökümleri, alanları ve ihale tarihlerini içeren listeler, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nde en az 60 gün ve sahaların bulunduğu vilayetlerde en az 1 ay süreyle ilan edilecek.

Sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve saat 13.30-14.00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.

Başvurular, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce değerlendirildikten sonra ilan süresi içinde hiç başvuru yapılmayan sahalar, ihale gününü takip eden ilk iş gününde aynı grup maden için aramalara açık hale getirilecek.

Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmışsa ihalesi, ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacak.

İhaleyi kazanan müracaatçı, kendisine tanınan kanuni süre içinde ihale bedeli, arama ruhsat harcı ve arama ruhsat teminatını yatırarak makbuz asıllarını bir dikçe ekinde aynı süre içinde İhale Şube Müdürlüğüne teslim edecek.

Ruhsat almaya hak kazanan ilgililerin ruhsatları, ihale bedeli, teminat ve harçlarını yatırma tarihinden itibaren 1 hafta içinde hazırlanıp sicile işlenerek yürürlüğe girecek.

Şartnameler, ihale saatinden önce ücreti karşılığında İhale Şube Müdürlüğünden alınacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap