Makine sektörü de 'Ekonomik Kalkan'a dahil olmak istiyor

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Makine altyapı hizmetlerinin kesilmemesine yoğunlaştı, Ekonomik Kalkana dahil olmalıyız” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yeşim ARDIÇ


ANKARA-Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün enerji, su, kanalizasyon, soğuk zincir gibi altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramamasına odaklandığını belirterek, bu sorumluluklarını yerine getirebilmek için Ekonomik Kalkan paketine dahil olmak istediklerini söyledi.

Makine sektörünün olağanüstü zamanlarda fedakarlık etmesi gereken sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Karavelioğlu, “Makine imalat sanayiinde her ölçekten firmanın mali yapısında ciddi kırılganlık yaşanıyor. Sektörümüzde istihdamın ve üretimin sürdürülebilirliğini tehdit altında görüyoruz. Makine imalat sanayiinin afet zamanlarında olabildiğince sağlıklı bir şekilde üretim ve hizmet içinde kalması, yöneticileri ve personelinin işinin başında olması gerekiyor” diye konuştu.

Makine sanayinin de Ekonomik Koruma Kalkanı altına alınan sektörler arasında yer alarak KDV tevkifatı ile SGK primlerinin ertelenmesinin önemli olduğuna işaret eden Karavelioğlu, “Bu talebimiz kamunun eş zamanlı stratejik planlarının gereği olarak değerlendirilmelidir. Bu zorlu süreci dayanışma içinde hep birlikte atlattığımızda ülke ekonomisinin yeniden güçlenmesinde makine sektörü rekabetçiliği ve ihracat gücüyle yine büyük rol üstlenecektir. Makine sektörüne kalkan olmak tam anlamıyla bir sivil savunma meselesidir” ifadelerini kullandı.

Karavelioğlu, altyapı hizmetlerinin aksamaması ve ekonominin bütünlüğü ile değer zincirlerinin korunması bakımından, salgın sürecinde makine sektörüne hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini belirtti.

Makine imalatı, bakımı ve onarımının afet durumlarında kritik alanlar olduğuna dikkat çeken Kutlu Karavelioğlu, “Eğer bu sektör hasar görürse, teknolojisi ve özel yetiştirilmiş kıymetli personeli kolayca yerine konulamaz. Bu durum Türkiye sanayiinin endüstriyel birikimine de zarar verir. Yedi çeyrektir yüzde 65 kapasite ile çalışmak zorunda kalan ve ağırlığını ihracata vermiş bulunan makine imalat sanayii, ana pazarlarının karantina altına girmiş olması nedeniyle normalinden çok daha kırılgan bir haldedir” dedi.

Makine sektörünün likiditesinin korunması ve nitelikli personelini tutabilmesi için acil önlem alınması gerektiğini de vurgulayan Karavelioğlu, “İhracatımızın yüzde 40’tan fazlasını gerçekleştirdiğimiz ilk beş pazarımızda virüsün hasarı çok yüksek seyrediyor. Virüsün etkisi senenin ilk yarısında kontrol altına alınabilirse makine alt gruplarının ihracatındaki daralmalar yüzde 5-15 aralığında tutulabilir. İhracatımızın ilk çeyrekteki yatay seyri yanıltıcı olmamalı, Ocak ayında yüzde 18 oranında meydana gelen ithalat artışı da gözümüzden kaçmamalı” dedi.