16 °C

Mali müşavirler ekonominin ve ticaretin temel taşıdır

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler konusunda DÜNYA için bir yazı kaleme aldı.

Mali müşavirler ekonominin ve ticaretin temel taşıdır

TÜRMOB Genel Başkanı Emre KARTALOĞLU

COVID-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor. Salgın, işletmeleri, çalışanları ve yaşamımızı derinden etkiledi. Bazı meslek grupları bu salgının etkisini daha fazla hissetmek durumunda kalıyor. Salgınla mücadelede büyük özveri gösteren sağlık çalışanlarına en içten duygularla teşekkür ediyorum.

Sağlık çalışanlarının yanı sıra bu zorlu günlerde görevinin başında olanlar ile mali müşavirler de takdiri hak ediyor. Mali müşavirler sahada işletmelerimizin yanında bu mücadelede yer alıyorlar.

Dinamik bir süreç yaşamaktayız. Bu nedenle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu sorumluluğu içerisinde gerek meslek mensuplarından gerekse de iş dünyasından bize yansıyan tüm sorun ve sıkıntılara çözüm bulmak ve katkı vermek adına başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız yetkilileri olmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de sürekli iletişim halindeyiz. Yaşanan bu süreçte devletimizin vergi gelirlerine ihtiyacı olduğu yadsınamaz bir gerçektir ama ondan önemli olan bu süreci gerek iş dünyası gerekse de çalışanları ile birlikte ayakta kalarak atlatmaktır. Virüs etkisini kaybettiğinde ekonomik canlanma ile birlikte ötelediğimiz vergi gelirleri devletimizin kasasına tekrar sağlıklı ve sürekli şekilde akacaktır, bunda bir şüphe yoktur. Önemli olan bu süreci tüm kesimlerle birlikte elbirliği ile atlatmak ve ayakta kalmaktır.

Bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm mali müşavirler, işletmeleri kısa çalışma ödeneğinden yararlandırabilmek için canla başla çalışıyorlar. Sadece başvuru yapılınca işlem bitmiyor. Bunun bordrosunun yapılması, bildirgesinin hazırlanması gerekiyor.

İşletmelerimizi kısa çalışma ödeneğinden yararlandırınca öncelikle istihdamda sürdürülebilirlik sağlanarak evde kalma sürecine katkı sunuluyor. Evde kalan çalışanların maddi durumlarında devamlılık sağlanıyor.

Sosyal devlet ilkesinin hayata yansıması sağlanarak, bu sayede çalışanlar asgari ihtiyaçlarını evde kaldığı süreçte sağlayabiliyorlar.

Biz beyannameleri düzenleyerek, denetim yaparak kamu finansmanına doğrudan katkı yapıyoruz. Başta bu mücadelenin en önemli unsuru olan sağlık çalışanlarımızın ve diğer kamu görevlilerinin maaşlarının zamanında yatmasına ve sosyal yardımların gerçekleşmesine katkı sağlıyoruz.

Her türlü maliye politikasının hayata yansımasına katkı sunuyoruz. Örneğin, bir teşvik kanunu mali müşavir uygulamasıyla hayata geçiyor. Böylece; yatırımların artmasına katkı sunuyoruz. İstihdamın artmasını sağlıyoruz. Bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kalkmasını sağlıyoruz. Gelir dağılımında adaleti sağlıyoruz.

Bunlar sadece örnek... Yaptığımız işi defter tutmak, beyanname göndermek diye sınırlandıramayız. Yaptığımız her iş, attığımız her adım domino etkisiyle toplumsal gelişimimize katkı sağlıyor. Bu yüzden mali müşavirler ticari hayatın ve ekonominin temel taşlarıdır.

Ne kadar asgari ücret desteği alacaksınız?

İşverenlere belirli şartları taşıması halinde asgari ücret desteği uygulanacak. 26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesiyle işverenlere belirli şartları taşıması halinde 2020 yılında da asgari ücret desteği verilecek.

Asgari ücret destek tutarı; 7226 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 80'inci madde hükmüne göre;

-2020 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için, 2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 128 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL ve linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerleri için 341 TL ve altında olan sigortalıların,

- 2020 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların, çalışma gün sayısının; günlük 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Buna göre yukarıda belirtilen şartları taşıyan her sigortalı için, işveren günlük 2,5 TL, aylık 75 TL asgari ücret desteği alacaktır.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için SGK’ ya başvurulmasına gerek yoktur. SGK, asgari ücret desteğini otomatik olarak hesaplayıp, hesaplanan asgari ücret desteği tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilmektedir.

Asgari ücret destek tutarının şartları; asgari ücret desteğinden yararlanma şartları, işyerinin tescil tarihine göre değişmektedir.

- 2020 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;

- 2020 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

- 2020/Ocak ila 2020/Aralık aylarında/dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının, 2019/ Ocak ila 2019/Kasım aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısından az olmaması

- 2020 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarını eksik bildirmemesi gerekmektedir.

2020 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için;

- 2020 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresinde vermesi,

- 2020 yılı için çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirmesi, bildirilen sigortalıların fi ilen çalıştırılması ve prime esas kazançlarının eksik bildirilmemesi,

- Cari ay primlerini yasal süresi içinde ödemesi,

- SGK’ya prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap