Mali tatil ne kadar gerçekçi?

Mali tatilin gerçek anlamda bir tatil olabilmesi için Temmuz ayına ilişkin beyannamelerin Ağustos ayında birleştirilerek tek bir beyan olarak verilmesi ve incelemelerin de bu dönemde yapılmaması gerekiyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre mali müşavirlere ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü başlayıp 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü sona erecek. Mali tatil düzenlemeleri uyarınca beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süresinin son günü malî tatile rastlarsa, beyan süresi tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi ise (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. Ayrıca malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler de, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır.

Ayrıca özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar için malî tatil uygulanmamaktadır.

Durum böyle olunca meslek mensuplarının ağırlıklı olarak iş yükünü oluşturan KDV, muhtasar ve prim hizmet, damga, ÖTV beyanlarının hazırlanması ve verilmesine ilişkin süreler mali tatil düzenlemelerinden etkilenmemekte ve mali tatil düzenlemelerin uygulanması muhasebe kayıt süreleri ve dava açma süreleri gibi alanlarla sınırlı kalmaktadır. Söz konusu beyanların verilebilmesi muhasebe kayıtlarının da yapılmasını gerektirdiğinden mali tatile ilişkin düzenlemeler anlamını büyük ölçüde yitirmektedir.

COVID-19 salgını nedeniyle mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Mart-Nisan-Mayıs 2020 vergilendirme dönemine ilişkin KDV ve muhtasar prim hizmet beyannamelerinin 27.07.2020 tarihine kadar verilmesi gerektiği de dikkate alındığında bu sene kimsenin mali tatilden bir beklentisi olmadığını söylemek herhalde yanlış olmaz.

Mali tatilin gerçek anlamda bir tatil olabilmesi için Temmuz ayına ilişkin beyannamelerin Ağustos ayında birleştirilerek tek bir beyan olarak verilmesi ve incelemelerin de bu dönemde yapılmaması düşünülebilir. Mali Müşavirlerin beklentisi mali tatilin gerçek anlamda uygulanabilir olmasıdır. Meslek mensuplarının dinlenebilmeleri, ailelerine vakit ayırabilmeleri için mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir. Ülkemizde bunun örnekleri başka alanlarda mevcut yeter ki isteyelim.