Maliye, 150 uzman yardımcısı alacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
ANKARA - Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında yer alan başkanlık, genel müdürlük ve müstakil daire başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 150 adet maliye uzman yardımcısı alacak.
 
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen genel şartları taşıması istenen adayların, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.
 
Başvurular, 24 Eylül'de başlayacak ve 5 Ekim 2012 Cuma günü saat 17.30'a kadar, elektronik ortamda Maliye Bakanlığı internet sayfasında yayımlanacak olan başvuru formu ile yapılacak. Başvuruyu elektronik ortamda yapan adayların, başvuru formunun imzalı bir örneğinin Personel Genel Müdürlüğü'ne veya en geç sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmesi zorunlu olacak.
 
Başvuru formunu elektronik ortam dışında doldurmak suretiyle getirenlerin veya gönderenlerin başvuruları da süresi içinde olmak kaydıyla kabul edilecek.
Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Adayların, 3-4 Kasım tarihlerinde dört oturum halinde yapılacak yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yazılı sınav ortalamasının en az 70 olması gerekecek.
 
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecek.
 
Öte yandan, Hazine Müsteşarlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere en fazla 12 stajyer Hazine Kontrolörü alacak. Adaylar, başvuru ve kayıt işlemlerini, en son 19 Ekim 2012 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'na bizzat veya posta ile yapabilecek.
Yazılı ve sözlü olarak yapılacak giriş sınavının yazılı aşaması, 3-4 Kasım 2012 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra dört ayrı bölümde yapılacak.
 
Etiketler