14 °C

Maliye denetim elemanına tek unvan geliyor

Maliye denetim elemanına tek unvan geliyor

Maliye denetim elemanına tek unvan geliyor

ANKARA - Maliye Müfettişi, hesap uzmanı ve gelirler kontrolörü unvanları kaldırılarak bu unvanlarda görev yapan denetim elemanlarının tümüne "Maliye Denetçisi" unvanı getiriliyor. Hükümetin, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda ayrı ayrı unvanlarla sürdürdüğü vergi denetim hizmetlerini, Maliye Bakanlığı'nın eşgüdüm ve işbirliği içinde yürütülmesi amacıyla hazırladığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarı 1879 yılından bu yana uygulamada olan maliye müfettişliğini ortadan kaldırıyor. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Maliye Bakanlığı bünyesindeki Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı kaldırılarak, bunların yerine Maliye Bakanlığı teşkilat yapısında doğrudan Maliye Bakanı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı birimi oluşturulması öngörülüyor. Yasa tasarısının gerekçesinde sayıları 743 olan maliye denetçilerinin ihtisaslarına uygun olarak öncelikle Türkiye genelinde holdingler, bankalar, sınai şirketleri gibi büyük mükellefleri incelemekle görevli olacakları, sayıları 2779'u bulan taşra teşkilatında görevli vergi denetmenleri ise vergi dairesi başkanlıkları bünyesinde orta ve küçük ölçekli mükellefler ve işletmeler ile serbest meslek erbabı ve diğer mükellefler nezdinde inceleme ve denetim görevini sürdürecekleri belirtildi. Vergi Denetim Kurulu kurulacak Tasarıya göre, doğrudan bakana bağlı çalışacak Vergi Denetim Kurulu, Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlar gereğince mükellefler nezdinde denetim ve vergi incelemesi yapacak, mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz ederek, mukayeseler yaparak denetime yönelik risk alanlarını tespit edecek, büyük mükellefler nezdinde sürekli ön kontrol ve denetim faaliyetinde bulunacak, vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri değerlendirecek. Kurul; bir başkan ile maliye uzman denetçisi, maliye denetçisi ve maliye denetçi yardımcılarından oluşacak. Kurul başkanı, maliye uzman denetçisi sıfat ve yetkilerine sahip olacak, maliye denetçilerinin bakan adına idaresi ve çalışmalarının düzenlenmesi görevini yerine getirecek. Başkan, atama tarihi itibarıyla devlet memuriyetinde bulunan, kamudaki hizmet süresi toplamı 12 yılı aşan ve bu sürenin en az 8 yılında maliye denetçisi, maliye müfettişi, hesap uzmanı veya gelirler kontrolörü unvanıyla görev yapmış olanlar arasından atanacak. Strateji için Denetim Koordinasyon Kurulu Yeni yasayla ayrıca bakanın başkanlığında müsteşar, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı ve Gelir Politikaları Genel Müdürü'nden oluşan Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Kurul, uygulanan ekonomik programın temel strateji ve hedeflerini göz önünde bulundurarak vergi inceleme ve denetimine ilişkin politikaları, ilke ve standartlar ile stratejileri belirleyecek. Yıllık denetim plân ve programlarının bu çerçevede hazırlanmasını sağlayarak uygulanmasını izleyip sonuçlarını değerlendirmek de kurulun görevleri arasında.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.