Menşe Şahadetnamesi’nde yaşanan mağduriyet giderildi

Yazarımız Vahap Munyar'ın 24-27 Ocak tarihli yazılarında ayrıntılarıyla gündeme getirdiği, menşe tespitinde yaşanan karışıklıktan dolayı doğan mağduriyet, Ticaret Bakanlığınca giderildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ticaret Bakanlığı, menşe tespitinde yaşanan karışıklıktan dolayı doğan mağduriyeti giderdi, usulüne uygun bir menşe şahadetnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 aylık süre verilmesi, 6 aylık sürede menşe şahadetnamesi ile başvurulması halinde tahsil edilen tutarlarının geri verilmesi imkânı getirdi. Ticaret Bakanlığı, 1 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile gümrüklerde ticaretin kolaylaştırılması, işlemlerin daha hızlı ve elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla uygulama değişikliğine gitti.

Beyandan sonra 6 ay süre verilecek

Düzenlemeye göre, menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtilmesi veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil veya muhteva itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi halinde; menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülükler nakit teminata bağlanmak suretiyle usulüne uygun bir menşe şahadetnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 aylık süre verilecek. Mücbir sebep halleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla bu süre gümrük idare amirince en fazla 30 gün uzatılabilecek.

Süresi içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin ibrazı halinde alınan teminat iade edilir. Menşe şahadetnamesinin kabul edilmemesi halinde ise alınan teminat irat kaydedilecek. Bunların dışında, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin beyan edilerek ödenmesi halinde, beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 aylık süreyi aşmamak üzere menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde, tahsil edilen tutar geri verilecek.

Mücbir sebep halleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla bu süre gümrük idare amirince en fazla 30 gün uzatılabilecek. Yönetmelikle AB’den gelen eşyanın menşe tespitinde gümrüklerde yaşanan karışıklıktan doğan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yükümlülere 6 aylık süre tanınarak geçerli menşe belgesi getirilmesi imkanı da sağlandı.