Motorin tebliğinde değişiklik

Motorin türlerinde biodizel harmanlaması yapan işleme lisansı sahipleri, teslim için düzenleyecekleri fatura veya fatura yerine geçen belgede, satışı yapılan biodizelin üretiminde kullanılan ham madde türünü ayrı kalemler halinde gösterecek.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Motorin Türlerinde Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği,​​​​​​​ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, işleme lisansı sahibi, biodizel teslimleri için düzenleyeceği fatura veya fatura yerine geçen belgede, satışı gerçekleştirilen biodizeli, üretiminde kullanılan ham madde türüne göre "biodizel (yerli tarım ürününden üretilen) veya biodizel (bitkisel atık yağdan üretilen)" olarak ayrı kalemler halinde göstermekle yükümlü kılındı. Aynı belgede biodizelin harmanlama ürünü olup olmadığı açıklamasına da yer verilecek.

Motorin ile harmanlanmak üzere temin edilen biodizel yeniden satışa konu edilemeyecek.

İşleme lisansı sahipleri, biodizel üretiminde kullanılan ham maddelerin kaynağını ve türünü ispatlayıcı belgeleri 5 yıl boyunca muhafaza edecek.

İşleme lisansı sahipleri, tesislerindeki üretim, satış ve stok hareketlerine ilişkin olarak yeminli mali müşavir tarafından her bir takvim yılına ilişkin düzenlenen ve Enerji Piyasası Bildirim Sistemi'nde yer alan formata uygun raporlarını bir sonraki yılın mart ayı sonuna kadar EPDK'ye sunacak.

Ayrıca, bitkisel atık yağlardan üretilen biodizel, harmanlama yükümlülüğünün hesaplanmasında iki misli olarak kabul edilecek.

İşleme lisansı kapsamında yer alan tesisin girdi-çıktı dengesinin sağlanması zorunlu olacak.

Tebliğe eklenen geçici madde ile 2020-2021 harmanlama döneminde harmanlanan biodizel miktarı, lisans sahiplerinin ilgili dönem yükümlülük hesaplamalarında 1,2 katsayısı ile çarpılarak değerlendirilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

 

 

 

Bu konularda ilginizi çekebilir