Mücbir sebep dışında kalanlar için de beyanname süresi uzatılabilir

Yaşanan kriz ortamı ekonomileri derinden sarsıyor. Tüm sektörlerin gündeminde ‘mücbir sebep’ hali var. Ekonomik durgunluk, kolaylık sağlanan mükellef grubu dışındaki sektörleri de etkiliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı düzenlemelerle bazı mükellefler ve/veya meslek grupları için beyan ve ödeme sürelerini uzatıyor.

Bu kapsamda gelir vergisi mükelleflerinin 30 Mart 2020 olan beyanname verme tarihleri 30 Nisan 2020 tarihine, Şubat ayına ilişkin KDV beyanname verme tarihi 24 Nisan 2020 tarihine ve belirli mükellef ve sektör grupları için Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin KDV ve Muhtasar Beyanname verme tarihleri 27 Temmuz 2020 tarihine ertelendi. Bu son grupta yer alan mükellefler aşağıdaki gibi.

* Ticari, zirai ve serbest mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler

* Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla alışveriş Merkezleri Dahil Perakende, Sağlık Hizmetleri, Mobilya İmalatı, Demir Çelik Ve Metal Sanayii, Madencilik Ve Taş Ocakçılığı, Bina İnşaat Hizmetleri, Endüstriyel Mutfak İmalatı, Otomotiv İmalatı Ve Ticareti İle Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı, Araç Kiralama, Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik Ve Ulaşım, Sinema Ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler, Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi Ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri, Tur Operatörleri Ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri, Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri, Tekstil Ve Konfeksiyon İmalatı Ve Ticareti, Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler

* Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin (yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler

Ancak yaşanan olaylar ve özellikle ekonomik durgunluk, kolaylık sağlanan mükellef grubu dışındaki mükellef ve sektörleri de etkilemekte. Bu durumda olan mükellefler, eğer ekonomik krizden aşırı olarak olumsuz etkilendilerse bağlı oldukları Vergi Dairesine başvurarak Vergi Usul Kanunu’nda yer alan bazı müesseselerden faydalanabilirler.

Bu düzenlemelerden biri de Vergi Usul Kanununda yer alan “zor durum hali” dir. Kanunu’nun, 17’nci maddesinde “Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu düzenleme kapsamında Koronavirüs (COVID 19) nedeniyle zor günler geçiren mükellefler ve meslek mensupları bağlı oldukları vergi dairesine “zor durum” başvurusunda bulunabilirler.

Ancak mücbir sebep haline ilişkin düzenlemelerden farklı olarak zor durum halinde, vergi idaresinin takdir yetkisi ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, idarenin mükellefin zor durumda olduğuna ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmede zorlanacağına, gecikme yaşanacağına ikna olması gerekmektedir. Bu halde dahi, zor durumda olanlara verebileceği azami süre, kanunda o durum için belirlenmiş sürenin en az fazla bir katı olabilmektedir.

Bu nedenle mücbir sebep halinin sadece sayılan mükellef gruplarıyla sınırlı olmaması, daha geniş bir mükellef grubunu ve damga vergisi beyanları gibi daha geniş vergi konusunu kapsaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ticari yaşama nefes aldıracak öneriler

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ticari yaşama nefes aldıracak bir dizi öneride bulundu. Defter kayıt ve bildirim sürelerinin mücbir sebep hali kapsamına alınması gerektiğini vurgulayan TÜRMOB, 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması gereken kurumlar vergisi beyanının da ertelenmesini önerdi. Birlik, sağlık çalışanlarının ücretlerine de belirli bir süre gelir vergisi istisnası getirilmesini istedi. Sağlık çalışanlarının ücretlerine, belirli bir süre gelir vergisi istisnası getirilmelidir.

Sağlık ürünlerinin % 8 olan katma değer vergisi oranı, % 1’e düşürülmeli veya istisna getirilmelidir.

Belirli sektörlerde mükelleflerin son dönem KDV beyanlarında yer alan sonraki döneme devreden KDV’leri mükelleflere iade edilmelidir.

Durgunlukla mücadele için işsizlere, ücretlilere, ev kadınlarına, gelir vergisi mükelleflerine nakit desteği yapılmalıdır.

30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması gereken kurumlar vergisi beyanı ertelenmelidir. (Zaten 17 Şubat 2020 de 4. Geçici Vergi Beyanları alınmıştı)

17 Mayıs 2020 tarihine kadar verilecek olan 2020 yılı birinci geçici vergi dönemi beyanları ertelenmelidir. (Mart 2020 dönemine ilişkin KDV beyanlarının verilmesi Temmuz ayına ertelenmişken Mayıs ayında geçici vergi beyanların verilmesi fiilen mümkün değildir.)

Defter kayıt ve bildirim sürelerinin mücbir sebep hali kapsamına alınması gerekir.

Kanal İstanbul projesinin önceliği olmadığından kamu kaynakları öncelikle hastalıkla mücadele ve işlerini kaybedenlerin ya da ücretsiz izne ayrılanların desteklenmesine harcanmalıdır.

Firmalara ve KOBİ’lere sağlanacak kredi destekleri arttırılmalı ayrıca meslek mensupları da bu kapsama alınmalıdır.

Bireysel çalışan meslek mensuplarına gelir vergisi ve muhtasar ile KDV beyannameleri için sağlanan kolaylıklar meslek mensuplarımız tarafından 3568 sayılı Kanun kapsamında kurulan şirketleri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

Muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu hizmetlerde KDV oranı indirilmelidir.