Nakdi krediler 2020'de yüzde 34 arttı

Nakdi krediler 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 3.740 milyar liraya ulaştı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 3.740 milyar TL oldu. Nakdi kredilerin 3.622 milyar TL’si bankalar, 57 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 32 milyar TL’si finansman şirketleri ve
29 milyar TL’si faktoring tarafından kullandırıldı.

TBB Risk Merkezi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tasfiye olunacak alacaklar 2020 yılında 176 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 168 milyar TL’si bankalara 4,9 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 1,9 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,5 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı 2020 yılında, 2019 yıl sonuna göre 1,5 puan azalarak yüzde 4,5 oldu.

Ticari krediler 2,9 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 33 artarak 2.873 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 28 ile en yüksek paya sahiptir.
Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret ve inşaattır.
Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 10 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 6,4 ile turizm sektörü ve yüzde 6,1 ile enerji sektörü takip etti.

Bireysel krediler 867 milyar TL’ye ulaştı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 40 artarak 867 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 46’sını ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 17’sini kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yıla göre 1,5 puan düşerek yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan müşterilerin1 sayısı 34 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,1 milyon kişi artarak 34 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 25,5 bin TL düzeyinde gerçekleşti."