Nakdi ücret desteği nasıl uygulanacak?

TÜRMOB, ücretsiz izne çıkarılan işçilere yönelik getirilen nakdi ücret desteği ile ilgili başucu kaynağı niteliğinde ayrıntılı bir yazı hazırladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Nakdi ücret desteğinden kimler yararlanır?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

- 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

- SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

- 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.

Nakdi ücret desteği için nereye nasıl başvurulur?

Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, ‘https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi’ internet adresinden, ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılması gereklidir. Görüleceği üzere başvuruların sigortalı tarafından değil, işveren tarafından yapılması gerekmektedir.

Başvuru ekranında, ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısı, işçinin TC kimlik numarası, işçinin IBAN numarası, işveren ve sigortalının cep telefonu bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanun Ek-9’uncu kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler ise ücretsiz izne ayıracakları işçilerini ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün koduyla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.

Nakdi Ücret desteğinden yararlananlar, SGK’ya nasıl bildirilecek?

Nakdi ücret desteğinden yararlananlar, SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden sigortalıya uygun olan belge türü üzerinden bildirilecektir.
Nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların eksik gün kodunun aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” veya “29 pandemi ücretsiz izin ve diğer “olarak bildirilmesi gerekmektedir.

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilerin nakdi ücret desteği başvuruları nereye nasıl yapılır?

15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilecektir.

15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işçiler ise, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Yapılan başvuru üzerine şartları taşıyan işçilere nakdi ücret desteği İŞKUR tarafından ödenecektir.

Nakdi ücret desteği tutarları ne kadardır?

Nakdi ücret desteği, gerekli şartları taşıyan her bir kişi için 39,24 Türk Lirası’ndan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar olacaktır.

Nakdi ücret desteği tutarları nasıl ödenecektir?

Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere, başvuru ekranında belirtilen IBAN hesabına, IBAN hesabı olmayanların ise diğer ödeme kanalları yoluyla (PTT havalesi gibi) işçinin kendisine ödenecektir.

Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilecektir.

Nakdi ücret desteğinden yararlananların GSS primlerini kim ödeyecektir?

Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan, 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510/ 60-1 (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. Bu kişilere ait genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK’ya ödenecektir.

Nakdi ücret desteği kapsamında yanlış bilgi verilmesinin yaptırımı var mıdır?

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39’uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanacaktır.
Fazla ve yersiz ödemeye sebep olanlardan, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

Nakdi ücret desteği kapsamında bilinmesi gereken başka hususlar nelerdir?

-Nakdi ücret desteğinden, 17/4/2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılmış olanlar yararlanacaktır.

- İşverenleri tarafından kısa çalışma başvurusunda bulunulan ve başvurunun kabul edilmesine karşın gerekli prim şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar, gerekli şartları taşımaları ve işverenleri tarafından eksik gün nedenlerinin “28-Pandemi Ücretsiz İzin” veya “29 pandemi ücretsiz izin ve diğer” olarak güncellenmesi halinde ücretsiz izne ayrıldıkları süre kadar nakdi ücret desteğine hak kazanacaklardır.

-4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesi gereği işe başlayıp tekrar işsiz kalanlardan daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere(17/4/2020-17/7/2020 dönemi) ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanacaktır.

- Nakdi ücret desteğinin süresi, 17/4/2020-17/7/2020 tarihleri arasındaki süreleri kapsar. Cumhurbaşkanı tarafından bu sürenin uzatılması halinde, nakdi ücret desteği de aynı süre için uzatılacaktır.

- Birden fazla işyerinde çalışırken, bu işyerlerinden ücretsiz izne ayrılanların toplam ücretsiz gün sayısının 30 günden fazla olması halinde 30 gün üzerinden, 30 günden eksik olması halinde ise 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar nakdi ücret desteği ödenir.

İlk dönem geçici verginin verilmesi mümkün değilİlk dönem geçici verginin verilmesi mümkün değil

Nispi temsil sistemi meslek odalarına ne getirecek?Nispi temsil sistemi meslek odalarına ne getirecek?

KDV iadesinde teminat dönemi başladıKDV iadesinde teminat dönemi başladı