Oktay: Diyanet bütçesinin yüzde 96’sı personel, maaş ve SGK prim giderlerinden oluşuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı kesin hesap gideri 10 milyar 930 milyon 391 bin liradır. 2021 yılı ödeneği 12 milyar 977 milyon 926 bin lira olup 2022 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı, yüzde 24’lük artışla 17 milyar 98 milyon 580 bin liradır. Bütçenin yüzde 96’sı personel, maaş ve sosyal güvenlik prim giderlerinden oluşmaktadır.” dedi.

ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşların 2022 yılı bütçesi ve kesin hesaplarıyla, Sayıştay raporlarına ilişkin sunum yaptı.

Oktay sunumunda şunları kaydetti:

"Görüşeceğimiz bütçe teklifi, COVID-19 salgını, hız kesmeyen dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi küresel etkilerin karşısında Cumhurbaşkanı’mız liderliğinde ülkemiz için en doğru politikaları üretmeyi ve uygulamayı hedefleyen Yürütme erki faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanlığı’na doğrudan bağlı olan 7 başkanlık, 1 genel sekreterlik, 4 ofis ve 9 politika kurulu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin etkin politika tasarlama ve uygulama mekanizmalarını oluşturmaktadır. Politika kurullarımız 2021 yılı içinde tüm karar alma mekanizmalarımıza yol gösteren 75 adet rapor ve politika belgesi hazırlamıştır; hâlihazırda 19 tane politika dokümanının daha çalışmaları devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’mizin bu yıl içinde gerçekleşen diğer bir önemli çalışması 24 Ağustos 2021’de yayımlanan Ulusal yapay zekâ stratejisidir. Yapay zekada atacağımız adımların net şekilde ortaya konulduğu strateji belgemizdeki hedefleri birer birer hayata geçirerek; önümüzdeki 5 yılda yapay zekânın ülkemizin GSYH’sına katkısını yüzde 5’e yükseltmeyi ve Yapay zekâ uzmanı istihdamının da 50 bin kişiye çıkarılmasını hedefliyoruz.

"37 yatırım projesi faaliyete geçti"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ülkemize yönelen uluslararası yatırımların artırılması, ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine yönelik olarak ülkemizde yatırımın özendirilmesine ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Yatırım Ofisi tarafından uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde; 2020 yılında toplam değeri 1 milyar 346 milyon 800 bin dolar olan 37 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. Bu projelerin 25’i sıfırdan yatırım, 4’ü genişleme yatırımı ve 8’i satın alma-birleşme olup, başta Almanya, İspanya, Japonya, Fransa ve İtalya olmak üzere 17 ülkeye aittir. Ayrıca bu projeler ile 2 bin 838 kişiye istihdam sağlanmıştır.  2021 yılının ilk on ayında ise toplam değeri 664 milyon 100 bin dolar olan toplam 17 yatırım projesi faaliyete geçmiştir.  Gerçekleşen projelerin, 12’si sıfırdan yatırım, 3’ü genişleme yatırımı ve 2’si satın alma-birleşme olmak üzere başta Almanya, Katar, ABD, Fransa ve Japonya olmak üzere 10 ülkeye aittir. Bu projeler kapsamında ise 3 bin 986 kişiye istihdam sağlanmıştır.

Diyanet bütçesi

İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, doğru dini bilgi ile toplumu aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı; İslam medeniyetinin ilmî birikimini ve değerlerini değişip dönüşen toplumsal yapının yararına sunmaktadır. Başkanlık, 2021 yılında 187 bin 750’si ilk basım olmak üzere 13 farklı kategoride 2 milyon 952 bin 130 basılı yayını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırmıştır.  1,6 milyon kez indirilen 523 adet e-kitabı, çoğunluğu sesli kitap olan 505 adet sesli içeriği, ayrıca İslam’ın evrensel mesajları ile Türk-İslam medeniyetini tanıtan 772 adet videoyu dijital erişime açmıştır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da dâhil olmak üzere milletimize din hizmetleri sunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı kesin hesap gideri 10 milyar 930 milyon 391 bin liradır. 2021 yılı ödeneği 12 milyar 977 milyon 926 bin lira olup 2022 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı, yüzde 24’lük artışla 17 milyar 98 milyon 580 bin liradır. Bütçenin yüzde 96’sı personel, maaş ve sosyal güvenlik prim giderlerinden oluşmaktadır.

CİMER’e 5 milyon 237 bin 723 başvuru 

Vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini yönetime hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırmasına aracılık eden İletişim Başkanlığı CİMER sistemine 2021 yılı kasım ayı itibariyle 5 milyon 237 bin 723 başvuru yapılmış ve bu başvuruların cevaplanma oranı yüzde 87 olarak gerçekleşmiştir. Salgın nedeniyle başvuru sayısının artmasına rağmen ortalama işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir.

Savunma sanayi

Ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin silah, teçhizat ve benzeri ihtiyaçlarının, yerli ve milli imkânlarla karşılanması; modernizasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak Savunma Sanayii Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Savunma sanayiinde Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde adeta bir devrim gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren firma sayımız bin 500’ü aşmış, savunma sanayimiz dünya çapında yüklenicileri, KOBİ’leri, araştırma kuruluşları, teknoloji ve sanayi kümelenmeleri ve üniversiteleri ile kendi özgün ürünlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüşmüştür. Bugün tüm dünyada insansız hava araçlarımızla uyguladığımız yeni muharebe taktik ve stratejileri ile Türk ürünlerinin sahadaki oyun değiştirici etkisi konuşulmaktadır. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında güvenlik güçlerimizce icra edilen operasyonlarda savunma sanayiimizin katkıları büyüktür. 2021’de yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine ve uzun havada kalış süresine sahip AKINCI ve AKSUNGUR insansız hava araçlarımızın teslimatlarına başlanmıştır ve ATAK helikopterimizin teslimatlarına devam edilmektedir. Hava savunma alanında HİSAR A sistemi tüm unsurlarıyla teslim edilmiş, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O Projesi’nde seri üretime geçilmiştir. SİPER sistemimizin Blok-1 testleri başlatılmıştır. Zırhlı taktik araçlarımızın güvenlik güçlerimize teslimatı devam etmektedir ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracı’nın mayın testleri başarıyla tamamlanmıştır. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 1. Denizaltı Piri Reis denize indirilmiştir. İnsansız Kara Araçlarımızda hafif sınıfta 7 farklı konfigürasyonda 100’ün üzerinde araç teslimatı, orta sınıfta üzerine silah takılabilen 4 farklı konfigürasyonda araç teslimatı gerçekleştirilmiştir. 2021’de savunma sanayiimiz motor teknolojisinde önemli gelişmeler kaydetmiştir. Tank ve muhtelif zırhlı araçlarımızın güç ihtiyacını karşılayacak düzeyde geliştirilen bin 500 beygirlik ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır.  Hafif zırhlı muharebe araçları ve ağır zırhlı araçlar ile Fırtına Obüsleri için 1000 beygirlik motorumuz UTKU başarıyla çalıştırılmıştır.  Savunma sanayii ihracatımızdaki TB2 ve Anka ile elde edilen başarıya gemiler, botlar, hedef uçaklar, eğitim uçağı ve helikopterler de eklenmiştir. Zırhlı kara araçlarımız ve çeşitli hücum botlarımız özellikle Asya ve Afrika’da yaygın şekilde kullanılmaktadır. 2022’de; HİSAR O kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, SUNGUR portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve ATMACA teslimatlarına başlanacak, dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek, Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde 2. Denizaltı havuza çekilecek, zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek. 2021 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı’na toplam 120 milyon 63 bin lira ödenek tahsis edilmiş, 2022 Yılı için ise toplam 153 milyon 974 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.”