“Önemli yatırımların ödenekleri serbest bırakılsın”

İNTES, kamu tarafında önemli altyapı yatırımları ödeneklerinin serbest bırakılması, tarım altyapı yatırımlarının kesintiye uğramaması, yıllara yayılan işlerdeki SGK ve muhtasar ödemelerinin ötelenmesi gibi taleplerinin bulunduğu raporu hükümete sundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

ANKARA - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) COVID-19 salgını sürecinde sektörün beklentilerine yönelik bir çalışmayı hükümete sundu. Çalışmada, COVID- 19 salgını nedeniyle işlerin duracağı ya da sözleşmelerin feshedilebileceği bir sürecin olduğu kaydedildi.

İNTES, kamu tarafında önemli altyapı yatırımlarının ödeneklerinin serbest bırakılmasını, tarım altyapı yatırımlarının kesintiye uğramaması, COVID-19’un yatırım projelerinin yürütülmesine yönelik kararın hızla verilmesi, yıllara yayılan işlerdeki SGK ve muhtasar ödemelerinin ötelenmesi talepleri yer aldı.

İNTES tarafından verilen raporda, önemli yatırımların ödeneklerinin serbest bırakılmasının belirsizliği önleyeceği belirtilerek, “Bu dönemde en önemli beklentimiz, mevcut proje stokumuzun önem ve öncelik sıralamasının yapılması, içinde bulunduğumuz şartlar çerçevesinde gözden geçirilmesi ve ekonomimize hızlı katkı sağlayacakların belirlenerek açıklanmasıdır. Ülkemizde halen devam eden çok önemli altyapı yatırımları (ulaştırma, sağlık, enerji vb.) bulunmaktadır. Bu yatırımların devamlılığı ve tamamlanmasını teminen, yılın kalan dönemi için ödeneklerinin tam olarak serbest bırakılması ve ödemelerinin uygun görülecek bir ödeme planı yapılarak açıklanması sektörümüze geleceğe yönelik adımlar atma, plan yapma imkanı sağlayacaktır” denildi.

Raporda, tarım altyapılarının da kritik öneme geldiği belirtilerek, bu alandaki yatırımların devamının gıda güvenliği ile ülke geleceğinin teminat altına alınacağı ifade edildi. Bu kapsamda, DSİ yatırımlarının hızlandırılması ve mevcut ödeneklerin 1 Haziran itibariyle serbest bırakılması talep edildi.

Devam eden projelerin ne olacağına dair karar verilmeli

Raporda, COVID-19 salgınının halen devam eden projelerin akıbetini belirsiz hale getirdiği belirtilerek, bu konuda hükümetten düzenleme bekledikleri vurgulandı. Raporda, “İnşaat sektörü olarak bizler tüm gücümüzle, alınan tedbirler çerçevesinde, üstlendiğimiz projeleri devam ettirecek ve devletimize verdiğimiz sözü tutacağız. Ancak, yüklenicilerden ve yatırımcı idarelerden kaynaklanmayan, salgın hastalığın projelerin yürütümüne mücbir sebep oluşturacak seviyede etki ettiği projelere süre uzatımı verilmesi ve olası fesih işlemlerine ilişkin çalışmaların hızlı sonuçlandırılması sektörümüzdeki belirsizliği ortadan kaldıracaktır” ifade edildi.

Ayrıca firmaların finansman sıkıntısına girmemesi için yıllara yayılan işlerdeki SGK ve muhtasar beyannamelerinin ertelenmesi istendi. Bu kapsamda şantiyelerin ancak haziran ortasında açılabileceği, bu unsur göz önünde bulundurularak, Nisan, Mayıs, Haziran 2020 aylarına ait KDV, SGK ve çalıştırdıkları işçilere yönelik muhtasar beyanname ve ödemelerinin Ekim, Kasım, Aralık 2020 aylarına ertelenmesi çok değerli bir destek olacaktır” talebine yer verildi.

Kapanan şantiyelerde hukuki belirsizlik

Talepler arasında, 7244 sayılı yasayla getirilen işten çıkarma yasağının da bazı unsurlarıyla sektörde belirsizlik yarattığı, mücbir sebep ortamında kapatılan şantiyelerin, kamu ihale kanuna göre sözleşmesi feshedilen kamu işlerinin işçilerinin durumuna ilişkin belirsizlik oluşturduğu anlatıldı.