19 °C

OSB Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

OSB Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, organize sanayi bölgelerinin (OSB) uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gitti ve bu değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre müteşebbis heyette, her katılımcının noter tasdikli vekaletname ile en fazla bir katılımcının yerine oy kullanabileceğine dair ibare yürürlükten kaldırıldı.
Genel kurulda oy hakkı ve temsil hakkına ilişkin katılımcıların, genel kurulda noter tasdikli vekaletname ile temsil edilebileceği ve müteşebbis heyet yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri ile bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeline vekalet verilemeyeceğine dair hükümler yürürlükten kaldırıldı.
Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla ya da herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılacak.
OSB’ler, OSB Üst Kuruluşu genel kurulunda, belirtilen şekilde seçilen üyeler vasıtasıyla temsil edilecek. Her temsilcinin bir oy hakkı olacak. Yönetmelikle genel kurul tutanağı, katılımcı cetveli, üyeler cetveline ilişkin maddelerde yer alan "asaleten ve vekaleten" ibareleri de yürürlükten kaldırıldı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap