15 °C

OSB yönetmeliğinde değişiklik

OSB yönetmeliğinde değişiklik

OSB yönetmeliğinde değişiklik

(12:00)ANKARA - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, "organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Yer Seçimi Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişikliğe göre, yer seçimi komisyonuna temsilcisi katılamayan ve komisyonda daha sonra görüş bildireceğini ifade eden kurum ve kuruluşların, komisyon toplantısından sonra en geç 30 gün içerisinde nihai görüşlerini bakanlığa bildirmeleri zorunlu olacak. Bu süre içinde görüşlerini bildirmeyen kurum ve kuruluşların görüşü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından "olumlu" kabul edilecek. Komisyon çalışmaları sırasında incelenen alternatif alanlar, komisyonca, OSB yeri olarak uygun bulunmayabilecek. Bu durum, raporun sonucunda belirtilecek ve komisyon kararı, ilgili valiliğe, Bakanlık tarafından bildirilecek. Valilikçe olumsuz görüş veren kurum ve kuruluşların, olumlu görüşleri Bakanlığa gönderilmesi halinde işlemlere devam edilecek. Komisyona üye gönderecek kuruluşlar ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, il özel idaresi ve ilgili belediyeden oluşacak.