23 °C

OSB'lere yeni düzenleme

Organize sanayi bölgelerinin (OSB), tüzel kişilik kazanması, kamulaştırılması, arsa tahsislerinin iptali ve bölge içinde yer alan taşınmazların kiralanmasına ilişkin esaslar düzenlendi.

OSB'lere yeni düzenleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıın, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, OSB sanayi odası ya da ticaret ve sanayi odalarının talepleri halinde il özel idaresi, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı veya OSB'nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyük şehirlerde büyükşehir belediyesinin ve konuyla ilgili mesleki kuruluş ve teşekküllerin temsilcilerince imzalı, valinin olumlu görüşünü içeren kuruluş protokolünün bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydıyla tüzel kişilik kazanacak.

Bakanlık gerekli gördüğü hallerde planlama bütünlüğünü bozmayacak şekilde kesinleşen OSB sınırları içindeki alanın etaplar halinde kamulaştırılmasını isteyebilecek ve bu doğrultuda kamu yararı kararı verebilecek. OSB kamulaştırma işlemlerini valilik, il özel idaresi, belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilecek.

OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilecek. Taşınmazların, finansal kiralama sözleşmesine konu edilmesi halinde OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınacak, devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılmayacak, satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamayacak, finansal kiracının bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklerle katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olacak.

Ayrıca finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, finansal kiralama şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dahil olmak üzere kiraya verecek. Bu durumda eski finansal kiracının verdiği taahhütler, yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılacak. Finansal kiralama şirketi taşınmazı 2 yıl içinde satmaz veya kiraya vermezse taşınmaz OSB tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilecek.

OSB

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap