OSB'lerde arsa problemi çözülüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "OSB'lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgelerinde (OSB) spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçileceğini belirterek, "OSB'lerde çarklar artık daha hızlı dönecek. OSB'ler, tahsis edilmemiş parsellerine ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde herkesle paylaşacak. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" ile "Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Varank, söz konusu yönetmeliklere ilişkin yazılı açıklamasında, ziyaret ettikleri illerde sanayici ve girişimcilerin OSB'lerle ilgili şikayetleriyle karşılaştıklarını ve bu alanda bazı keyfi uygulamaların kamuoyu gündemine geldiğini aktardı.

Yatırımcıların karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde müdahale ettiklerini belirten Varank, farklı düzenlemelere yönelik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Varank, "Tüm paydaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve sanayicilerimizin görüşlerini alarak uygulama yönetmeliğini hazırladık. Bu yönetmelikle OSB'lerde çarklar artık daha hızlı dönecek. OSB'ler, tahsis edilmemiş parsellerine ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde herkesle paylaşacak. Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirilecek, keyfiliğe müsaade edilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

OSB'lerde arsa tahsislerine ilişkin süreçleri hızlandıracaklarını vurgulayan Varank, sadeleştirilen ve kısaltılan yeni yönetmeliğin OSB'lerin daha yatırım dostu üretim alanları haline gelmesinin önünü açtığını kaydetti.

"İmar planları daha şeffaf olacak"

OSB'lerin olağan veya olağanüstü genel kurullarının toplanması için çağrı yapılma süreçlerinin yeniden düzenlendiğine işaret eden Varank, genel kurul çağrısı yapılmaması durumunda nihai kararın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verileceğini bildirdi.

Bakan Varank, sanayi parsellerinde, ifraz şartlarının genişletildiğine, yapı ve yapıyla ilgili esasların teknik ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendiğine dikkati çekerek, imar planı askı süreçlerinde uygulamaların daha şeffaf olduğunu ifade etti.

Yönetmelikteki değişiklikle OSB'lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulabileceğini açıklayan Varank, şunları kaydetti:

"OSB ve katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesisler açılabilecek. Tesisler, OSB tüzel kişiliğinin ortak donatı alanında yapılabilecek. OSB'lerde arsa tahsislerine ilişkin parsellerin üretime geçme hızı artırıldı. Arsa tahsis süreçlerinde yatırım daha da kolaylaştırılıyor. OSB'ler, tahsis edilmemiş parsellerine ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde herkesle paylaşacak. Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirilecek. Keyfiliğe müsaade edilmeyecek."

"OSB alanı seçiminde bürokrasi azalacak"

Varank, OSB'lerin diğer kurum ve kuruluşlardan teknik altyapı hizmeti alabilmesi için parsel mülkiyet devrinin mümkün hale getirildiğini belirterek, buralara hizmet veren doğal gaz dağıtım şirketlerine geçici mülkiyet hakkı verileceğini, hizmet sonlandırıldığı zaman mülkiyeti tekrar OSB'nin geri alabileceğini aktardı.

Arsa tahsis süreçlerinde katılımcının yapı ruhsatıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma sürelerinin de yeniden düzenlendiğini kaydeden Varank, yönetim kuruluna bu süreleri uzatma yetkisinin verildiğini, bu sayede yönetim kurulunun, tahsis tarihinden itibaren 1 yıl olan yapı ruhsatı alma süresini 18 aya kadar, yapı ruhsatı aldığı tarihten itibaren 2 yıl olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma süresini de 2 yıl daha uzatabileceğini bildirdi.

Varank, Bakanlığın, yönetim kurulunun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almasına ilişkin uyguladığı ilave süreyi de 1 yıla kadar uzatabileceğine dikkati çekerek, düzenlemeyi şöyle değerlendirdi:

"OSB'ler ve katılımcıları arıtma veya atık işleme tesislerinin kapasitelerinin tam kullanımı için OSB dışından atık temin edebilecek. OSB'ler, bölgesindeki hafriyat atıklarının bertarafına yönelik olarak yetkilendirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kredi kullanan OSB'lerin ihale süreçlerinde istenilen geçici teminatla kesin teminat miktarlarında da indirime gidildi. Islah OSB başvuru ve OSB tüzel kişiliği kazanma süreçlerinde oy birliği şartı kaldırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı son karar verici olacak. Bu sayede, ıslah OSB'lerin gerekli şartları sağlayıp OSB tüzel kişiliği kazanma süreçleri hızlandırıldı. Yapı ruhsatını almış olup belirtilen sürede iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış katılımcılar için bir şans daha verildi, uzatma süreleri yeniden başlatıldı. Yapı ruhsatını alıp yatırıma başlamış fakat bunu tamamlayamamış birçok sanayici arsa tahsisini kaybetmekle karşı karşıya kalmıştı. Bu sayede katılımcıların yatırımlarını tamamlayabilmesinin önü açıldı."

Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği ile OSB alanı ve genişleme alanı seçiminde bürokrasinin azalacağını bildiren Varank, "Zaman kaybı yaşanmaması için öneri alanın bulunması zorunlu hale geldi. Komisyon üyelerine, kalkınma ajansları dahil edilerek bölgelerindeki genel politika, strateji, tecrübe ve deneyimlerinden OSB yer seçimlerinde faydalanılması imkanı sağlandı." bilgisini paylaştı.

Bu konularda ilginizi çekebilir